KONGRES Katoliczek i Katolików

Grupy

Troska o stworzenie

Troska o stworzenie

Zespół ten powstał po to, abyśmy wobec postępującego niszczenia stworzonego przez Boga i oddanego nam pod opiekę świata, zastanowili się, co i w jaki sposób mogą zrobić członkowie Kościoła Katolickiego w Polsce, aby to niekorzystne zjawisko powstrzymać.

Podstawą pracy Zespołu jest ekologiczno-społeczna encyklika Laudato si’ Papieża Franciszka oraz inne podobne wskazania magisterium Kościoła. Uważamy, że recepcja tego nauczania wśród wiernych w naszym kraju jest niewystarczająca. 

W Encyklice Papież wzywa wszystkich ludzi do ekologicznego nawrócenia się. Co znaczy takie nawrócenie? Jak może być realizowane w Kościele? Jakich rozwiązań potrzeba, aby katolicy — świeccy i duchowni — swoim życiem dawali wyraz troski o Boże Stworzenie: o bliźnich, o zwierzęta, o naturalne środowisko, także z myślą o przyszłych pokoleniach?

Nad tym właśnie zastanawiamy się w tym Zespole. Mamy nadzieję zaproponować środki, które przyczynią się do wzrostu ekologicznej świadomości i do większej, umocowanej w wierze, odpowiedzialności za skutki naszego sposobu życia i gospodarowania.    

Nasze wpisy

O autorze

Marta Siewierska-Stańczak

Z zawodu jestem programistką frontendu, Mieszkam w Krakowie. W Kongresie pomagam utrzymywać stronę internetową. Fascynuje mnie Kościół pierwszych wieków i to jak i dlaczego Ewangelia pociągała chrześcijan.