Strona główna

Kongres Katoliczek i Katolików

Nasze opinie

Z życia Kongresu

Kościół na świecie

Kto by pomyślał? Francja – kraj libertynizmu i laickości – jest jednocześnie

Więcej

Można by felietonowi temu nadać tytuł: „Kłopoty dociekliwych pielgrzymów”, gdyby to były

Więcej

Wiedza o tym Synodzie, poprzedzonym trzema jego wcześniejszymi etapami: parafialnym, diecezjalnym, kontynentalnym,

Więcej

To, co kiedyś było niewyobrażalne, stało się faktem. Siostra Jeannine Gramick SL,

Więcej

Synod

Kongres dla uchodźców