Dla mediów

W skrócie

Kongres Katoliczek i Katolików to grupa różnorodnych osób, świeckich i duchownych. Zapraszamy każdego, kto chce z nami współpracować na rzecz zmian potrzebnych Kościołowi Rzymskokatolickiemu. Jesteśmy jego częścią. Opieramy się na przykazaniu miłości Bogai bliźniego. Rozmawiamy o Kościele oraz o jego relacjach ze społeczeństwem, państwem
i światem.

Deklaracja Programowa Kongresu Katoliczek i Katolików

Przeczytaj deklarację Pobierz deklarację PDF

Rzeczniczka Kongresu Katoliczek i Katolików

grafika_rzecznik

Członkowie zespołu organizacyjno-koordynującego

Anna Borkowska, Anna Maria Rizzo, ks. Arkadiusz Lechowski, Barbara Balicka, s. Barbara Radzimińska, Filip Flisowski, Fryderyk Zoll, Joanna Krupiarz, Maja Szwedzińska, Małgorzata Frankiewicz, Marcin Dzierżanowski, Marta Nowicka, Michał Galas, Michał Leśniak, Patrycja Myśliwska-Wilk, o. Paweł Gużyński OP.

Koordynatorzy grup roboczych

s. Barbara Radzimińska (Duszpasterstwo młodzieży),  Kościele), Alicja Baranowska (Kobiety w Kościele), Barbara Balicka (Media), Joanna Mysona Byrska (Edukacja katolicka), Joanna Bodio (Duchowieństwo/lud), Patrycja Myśliwska-Wilk, Jakub Juzwa (Małżeństwo i związki partnerskie), Paweł Kuglarz (Państwo/Kościół),  (Relacje międzywyznaniowe), Jan Rodowicz (Ład społeczny), Barbara Niedźwiedzka (Troska o stworzenie), Marta Nowicka (Władza w Kościele), s. Katarzyna Kowalska, Michał Galas (Dialog międzyreligijny), Sebastian Duda, Dariusz Kot (Trudne pytania wokół wiary i niewiary)

Adres do korespondencji

Kongres Katoliczek i Katolików

ul Szczęsna 26

02-454 Warszawa

[email protected]

Najbliższe spotkania

5 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Troska o stworzenie

  5 lipca 2022  18:00 - 20:00

6 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Duszpasterstwo młodzieży we współczesnym świecie

  6 lipca 2022  19:30 - 21:30

7 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Władza w Kościele

  7 lipca 2022  20:00 - 22:00

8 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Kobiety w Kościele

  8 lipca 2022  19:00 - 21:00

12 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Troska o ład społeczny

  12 lipca 2022  19:00 - 21:00

13 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Dialog międzyreligijny

  13 lipca 2022  19:00 - 21:00

 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Stosunki Państwo-Kościół

  13 lipca 2022  19:30 - 21:00

14 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Relacje świeccy-duchowni

  14 lipca 2022  19:45 - 21:45

 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Spojrzenie na małżeństwo i związki partnerskie

  14 lipca 2022  20:00 - 22:00

19 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Troska o stworzenie

  19 lipca 2022  18:00 - 20:00

20 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Duszpasterstwo młodzieży we współczesnym świecie

  20 lipca 2022  19:30 - 21:30

21 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Władza w Kościele

  21 lipca 2022  20:00 - 22:00

22 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Kobiety w Kościele

  22 lipca 2022  19:00 - 21:00

26 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Troska o ład społeczny

  26 lipca 2022  19:00 - 21:00

27 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Dialog międzyreligijny

  27 lipca 2022  19:00 - 21:00

 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Stosunki Państwo-Kościół

  27 lipca 2022  19:30 - 21:00

28 lipca 2022
 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Relacje świeccy-duchowni

  28 lipca 2022  19:45 - 21:45

 • SPOTKANIE GRUPY ONLINE: Spojrzenie na małżeństwo i związki partnerskie

  28 lipca 2022  20:00 - 22:00