Znajdziecie tutaj:

  • dokumenty Kościoła, do których chcemy odwoływać się w naszych rozważaniach i pracach:
  • najważniejsze teksty. które były omawiane dotychczas na spotkaniach grup tematycznych Kongresu;
  • krótkie i syntetyczne opracowania dotyczące ważnych zagadnień teologii, prawa kanonicznego, psychologii i socjologii religii;
  • inspirujące teksty o Kościele;
  • teksty dotyczące zagadnień ekumenicznych i dialogu międzyreligijnego.

Nie są to rzeczy nowe ani nie powstały specjalnie dla Kongresu. Chcemy jednak zebrać w jednym miejscu to, co jest nam ideowo bliskie, co może nas wzbogacać i kształtować albo po prostu przydać się w dyskusjach opartych na rzetelnej argumentacji.

Teksty będą przedstawiane poprzez linki do istniejących już stron internetowych albo w postaci plików PDF z możliwością pobrania.

Zachęcamy również do zaglądania na naszą stronę Synod. Artykuły, podcasty, informacjeTworzymy ją specjalnie jako wkład Kongresu w przygotowania do Synodu ogłoszonego przez papieża Franciszka.  

Dokumenty Soboru Watykańskiego II:

Encykliki papieża Franciszka:

  • Lumen Fidei, Encyklika Ojca Świętego Franciszka o wierze, 29.06.2013
  • Laudato si’, Encyklika Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom, 24.05.2015
  • Fratelli tutti, Encyklika Ojca Świętego Franciszka o braterstwie i przyjaźni społecznej, 3.10.2020

 

Adhortacje papieża Franciszka:

Evangelii gaudium (24.11.2013)Amoris laetitia (19.03.2016)
Gaudete et exsultate (19.03.2018)
Christus vivit (25.03.2019)
Querida Amazonia (2.02.2020)

Inne dokumenty i opracowania :

Papież Franciszek: w 50. rocznicę soborowej deklaracji „Nostra aetate”

Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia

Interpretacja dogmatów, Międzynarodowa Komisja Teologiczna (1988)

Chrześcijaństwo i religie, Międzynarodowa Komisja Teologiczna (1997)

Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria, Międzynarodowa Komisja Teologiczna (2012)

Synodalność w życiu i misji Kościoła, Międzynarodowa Komisja Teologiczna (2018)
Jarosław Kupczak OP, Kolegialność i synodalność w Kościele

 

Publicystyka:

Ignacy Dudkiewicz, Nie tak będzie między wami

Tomasz Terlikowski, Świętość, system, reforma

Filip Flisowaki, Kościół ludu jest Kościołem politycznym
Andrzej Miszk, Kościół jako krzyż
Zbigniew Nosowski, Jak iść przez noc ciemną Kościoła

 

Nagrania wykładów i dyskusji:

Duchowość i religijność – debata z udziałem prof. Anny Sobolewskiej, prof. Stanisława Obirka i o. Tomasza Dostatniego

Od teologii feministycznej do teologicznych studiów nad płcią/gender – prof. Elżbieta Adamiak

Celibat, dziwne fryzury, hierarchia. Powstanie i profesjonalizacja kleru – prof. Robert Wiśniewski w Radiu Naukowym

Czy to św. Paweł napisał listy św. Pawła? Profesjonalizacja kleru cz. 2 – prof. Robert Wiśniewski w Radiu Naukowym

Czy Kościół może się zmienić? Rozmowa Tomasza Stawiszyńskiego z dr. Sebastianem Dudą

O synodalności słów kilka – ks. Damian Wąsek