Letnie miesiące to dla wielu z nas czas wakacji i urlopów – czas na odpoczynek, ale także dobra okazja, aby nadrobić różnego rodzaju zaległości, pogłębić swoje zainteresowania czy uzupełnić braki w wiedzy. Wiele środowisk i organizacji przygotowuje różnego rodzaju dokształcające kursy, warsztaty itp. Postanowiliśmy pójść tym śladem i proponujemy Letnią Akademię Kongresu.

Wkrótce znajdziecie tutaj:

  • dokumenty Kościoła, do których chcemy odwoływać się w naszych rozważaniach i pracach:
  • najważniejsze teksty. które były omawiane dotychczas na spotkaniach grup tematycznych Kongresu;
  • krótkie i syntetyczne opracowania dotyczące ważnych zagadnień teologii, prawa kanonicznego, psychologii i socjologii religii;
  • inspirujące teksty o Kościele;
  • teksty dotyczące zagadnień ekumenicznych i dialogu międzyreligijnego.

Nie są to rzeczy nowe ani nie powstały specjalnie dla Kongresu. Chcemy jednak zebrać w jednym miejscu to, co jest nam ideowo bliskie, co może nas wzbogacać i kształtować albo po prostu przydać się w dyskusjach opartych na rzetelnej argumentacji.

Teksty będą przedstawiane poprzez linki do istniejących już stron internetowych albo w postaci plików PDF z możliwością pobrania.

Zachęcamy również do zaglądania na naszą stronę Synod. Artykuły, podcasty, informacjeTworzymy ją specjalnie jako wkład Kongresu w przygotowania do Synodu ogłoszonego przez papieża Franciszka.  

Dokumenty Soboru Watykańskiego II:

Encykliki papieża Franciszka:

  • Lumen Fidei, Encyklika Ojca Świętego Franciszka o wierze, 29.06.2013
  • Laudato si’, Encyklika Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom, 24.05.2015
  • Fratelli tutti, Encyklika Ojca Świętego Franciszka o braterstwie i przyjaźni społecznej, 3.10.2020

Nagrania wykładów i dyskusji:

Duchowość i religijność – debata z udziałem prof. Anny Sobolewskiej, prof. Stanisława Obirka i o. Tomasza Dostatniego

Od teologii feministycznej do teologicznych studiów nad płcią/gender – prof. Elżbieta Adamiak

Celibat, dziwne fryzury, hierarchia. Powstanie i profesjonalizacja kleru – prof. Robert Wiśniewski w Radiu Naukowym

Czy to św. Paweł napisał listy św. Pawła? Profesjonalizacja kleru cz. 2 – prof. Robert Wiśniewski w Radiu Naukowym