Relacje międzywyznaniowe

Relacje międzywyznaniowe

Grupa „Relacje międzywyznaniowe dziś i jutro” podjęła szeroko rozumiane problemy ekumenizmu w obrębie wyznawców religii chrześcijańskich. Grupa, która początkowo liczyła ponad 30 uczestników, podzieliła się wyodrębniając pracujące potem niezależnie grupy […]

Więcej
 Ład społeczny

Ład społeczny

Dbałość o ład społeczny; stosunek Kościoła do ludzi innej wiary i niewierzących; stosunek Kościoła do grup wykluczenia społecznego – ludzi skrzywdzonych w Kościele, osób LGBT+, osób z niepełnosprawnościami, uchodźców, ludzi […]

Więcej