Ład społeczny

Ład społeczny

Dbałość o ład społeczny; stosunek Kościoła do ludzi innej wiary i niewierzących; stosunek Kościoła do grup wykluczenia społecznego – ludzi skrzywdzonych w Kościele, osób LGBT+, osób z niepełnosprawnościami, uchodźców, ludzi […]

Więcej