Kongres Katoliczek i Katolików to inicjatywa osób, które wspólnie poszukują pozytywnych odpowiedzi na pytanie o przyszłość Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, Europie i na świecie. To forum wymiany myśli i płaszczyzna wspólnego działania na rzecz reform, jakich Kościół potrzebuje w zmieniającej się rzeczywistości społecznej”.

Pytanie „Po co jest Kongres?” stawia wielu. Jedni uważają, że Kościoła nie da się uratować i że jedynym uczciwym wyjściem jest odejście. Dla innych rozwiązaniem jest większa wiara i modlitwa, reszta natomiast może pozostać bez zmian. Kongres powstał z przekonania, że aby móc skutecznie głosić Ewangelię, potrzebne są różnego rodzaju zmiany. Kryzys Kościoła jako instytucji jest bardzo poważny. Bez włączenia się wszystkich, którym na Kościele zależy, w proces jego odnowy, Kościół w ziemskiej postaci przestanie być skutecznym narzędziem głoszenia Słowa Bożego. Kościół musi się zmienić, zarówno gdy chodzi o jego strukturę wewnętrzną, władzę, zarządzanie, duszpasterstwo, jak i w relacji ze światem zewnętrznym – z innymi wyznaniami, religiami, osobami poza Kościołem, a także w relacji do środowiska i społeczeństwa. Ta zmiana musi wynikać z naśladowania Chrystusa, a nie z oporu przeciwko Niemu. Musi być wynikiem wiary, modlitwy, ale też zaangażowania, wiedzy i pasji. Kongres ma nas wszystkich przygotować na czas zmian. Jeżeli będzie Synod, my wierni, świeccy i duchowni musimy być gotowi. Musimy być wewnętrznie, modlitewnie, ale także intelektualnie przygotowani, aby unieść ciężar wyzwania.

W grupach Kongresu rozmawiamy o tym, jak powinien wyglądać Kościół naszego czasu. Kościół, w którym pomieszczą się wszyscy wierni, a życzliwością zostaną otoczeni pozostali. Kościół, w którym będzie miejsce dla świeckich i duchownych niezależnie od tego, kim są i jak się definiują. Chcemy Kościoła otwartego na świat, przyciągającego ludzi, pomagającego im w wędrówce do Boga. W ramach Kongresu chcemy we wspólnym dialogu wypracować takie rozwiązania, które pozwolą przezwyciężyć czas zniechęcenia, rozczarowania. Kościół jest misyjny, tzn. musi ciągle podejmować wyzwania swojego czasu. Chcemy być krytyczni wobec tego, co było niedobre, a także krytyczni w szerszym znaczeniu – skrupulatnego rozważenia, co jest niezmienne, a co wymaga zmiany. Chcemy być jednak także lojalni – jesteśmy w Kościele i dla Kościoła. Droga wewnątrz Kościoła jest naszym świadomym wyborem.

Jeśli uważasz, że trzeba coś zrobić, że zostaliśmy wezwani do ciągłego odnawiania Kościoła, który dostaliśmy od całych pokoleń wiernych, to przyjdź, posłuchaj i włącz się. To jest także Twój Kongres. 

 

Fundacja na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików

Zespół Organizacyjny Kongresu Katoliczek i Katolików

Barbara Balicka – studentka dyplomacji europejskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej; w Kongresie działa w grupie Media i PR (redaktor naczelna strony www), Kobiety w Kościele, a także angażuje się w tworzenie struktur terenowych Kongresu.

Filip Flisowski – ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były samorządowiec; obecnie doktorant Wydziału Socjologii UW, felietonista Magazynu Kontakt; związany z warszawskim środowiskiem jezuitów; w Kongresie pracuje w Zespole Organizacyjnym i grupach: Władza w Kościele, a także organizuje struktury terenowe Kongresu.

Małgorzata Frankiewicz – ukończyła teatrologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Filozof, tłumaczka, w latach 2010 – 2018 redaktor naczelna portalu Tezeusz, obecnie współwłaścicielka firmy księgarskiej e-commerce. W Kongresie działa w grupach Media i PR, Duchowość i w Zarządzie Fundacji na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików.

Kontakt: [email protected] [email protected]

Paweł Gużyński OP – Dominikanin, mieszka w Convent H. Petrus van Verona w Rotterdamie. Publicysta, współpracował z Religia TV i Boska TV, komentator medialny. W czasach PRL działacz ruchu „Wolność i Pokój” oraz współpracownik podziemnych struktur „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność opozycyjną. W Kongresie działa w grupach: Relacje Państwo – Kościół, Relacje duchowni – świeccy oraz Media i PR.

Dorota Jaszczak-Kuźmińska – absolwentka studiów magisterskich z zakresu resocjalizacji oraz studiów podyplomowych z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej, psychoterapeutka w procesie nauki, certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Całe życie zawodowe pracująca w relacjach pomocowych. Zawodowo związana z fundacjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Żona, matka dorosłych synów, opiekunka kotów. Pasjonatka literatury i kina. W Kongresie zaangażowana w działalność lokalnej warszawskiej grupy.

Joanna Krupiarz – filolożka, tłumaczka, była wykładowczyni akademicka, posiada doświadczenie edukacyjne oraz w dziedzinie szkoleń i rozwoju; członkini wspólnoty charyzmatycznej, przyjaciółka wspólnoty Taize od zawsze i na zawsze. W Kongresie działa w podzespołach Duchowość, Synod i Organizacja pracy Kongresu. Uczestniczy w pracach grup Troska o Ład Społeczny oraz Relacje międzywyznaniowe. Kontakt: [email protected]

Ks. Arkadiusz Lechowski – ksiądz katolicki, duszpasterz z parafii św Anny w Łodzi, dyrektor łódzkiego Centrum Służby Rodzinie, związany między innymi ze środowiskiem Klubów Tygodnika Powszechnego. W Kongresie działa w grupie Duchowość.

Jarosław Leśko – inżynier energetyk, w przeszłości projektant urządzeń i systemów energetycznych, potem manager w dużych firmach przemysłowych, obecnie na emeryturze. Kolarz górski i motocyklista z dużym bagażem doświadczeń i kochaną liczną Rodziną. W Zespole Organizacyjnym Kongresu zajmuje się planowaniem rozwoju.

 

Michał Leśniak – inżynier, aktywista społeczny, ojciec i mąż. W Kongresie działa w podzespołach Organizacja pracy Zespołu Organizacyjnego Kongresu, Media i PR oraz w grupie Stosunki Państwo – Kościół. Kontakt: [email protected]

Joanna Lisiecka – urzędniczka pracująca dla dyplomacji europejskiej. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, College of Europe i Fletcher School of Law and Diplomacy. Specjalizuje się w koordynacji międzynarodowych procesów z pogranicza prawa, finansów, technologii i bezpieczeństwa. Zaprzyjaźniona z Wspólnotą Sant Egidio, dominikanami w Brukseli i benedyktynami w Tyncu oraz z Przymierzem Rodzin. Mama trójki dzieci. W Kongresie uczestniczyła w pracach grupy „Dialog międzyreligijny”.

Patrycja Myśliwska-Wilk – ekonomistka, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W Kongresie pracuje w grupie Spojrzenie na Małżeństwo i związki partnerskie oraz moderuje należącą do Kongresu grupę na Facebooku „Porozmawiajmy o Kościele”.

Marta Nowicka – radca prawny, wspólniczka w kancelarii radcowskiej, ukończyła Uniwersytet Gdański, związana ze środowiskiem Szkół Nowej Ewangelizacji. W Kongresie działa w grupie Władza w Kościele.

Hanna Nurczyńska – studentka Politechniki Warszawskiej, związana z duchowością ignacjańską i wspólnotą Pogłębiarka. Członkini warszawskiej grupy Wiara i Tęcza. W Kongresie działa w grupie Spojrzenie na małżeństwo i związki partnerskie oraz Media i PR.

S. Barabara Radzimińska – jako misjonarka międzynarodowej Wspólnoty Sług Ewangelii Miłosierdzia Bożego zajmuje się formacją, rekolekcjami, towarzyszeniem duchowym; pracuje z młodzieżą i rodzinami. W Kongresie rzecznik medialny, działa też w podzespołach: Media i PR, Duchowość, Kontakty z Episkopatem.

Kontakt: [email protected]  [email protected]   tel. 505 097 094

Anna Maria Rizzo – filolog, prawnik, tłumaczka, obecnie doktoryzuje się w zakresie prawa. W Kongresie działa w Zespole Organizacyjnym i grupie Relacje Państwo – Kościół.

Fryderyk Zoll – prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück, dr h.c. Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu w Tarnopolu. Zajmuje się przede wszystkim europejskim prawem prywatnym i prawem porównawczym. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu KOD Małopolskie; członek Executive Commitee European Law Institute. W Kongresie członek Zespołu Organizacyjnego Kongresu i grup Władza w Kościele oraz Relacje duchowieństwo – świeccy.

Impressum:

Kongres Katoliczek i Katolików

www.kongreskk.pl

ul. Szczęsna 26
02 – 454 Warszawa

[email protected]

Wydawca: FRANKIEWICZ FM SERVICES Spółka Komandytowa, 34 – 734 Kasinka Mała 657

Redaktor naczelna: Barbara Balicka

Zespół medialny: Marcin Dzierżanowski, Filip Flisowski, Małgorzata Frankiewicz, Paweł Gużyński OP, Michał Leśniak, Patrycja Myśliwska-Wilk, s. Barbara Radzimińska

W dniu 15 czerwca 2021 r. strona „Kongres Katoliczek i Katolików” została wpisana przez Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Nowym Sączu do Rejestru Dzienników i Czasopism.

 

Zamieszczone na stronie www.kongreskk.pl teksty autorskie są wyrazem osobistych doświadczeń i przekonań autorów. Nie muszą one wyrażać stanowiska Kongresu Katoliczek i Katolików.