Kongres Katoliczek i Katolików to inicjatywa osób, które wspólnie poszukują pozytywnych odpowiedzi na pytanie o przyszłość Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, Europie i na świecie. To forum wymiany myśli i płaszczyzna wspólnego działania na rzecz reform, jakich Kościół potrzebuje w zmieniającej się rzeczywistości społecznej”.

Pytanie „Po co jest Kongres?” stawia wielu. Jedni uważają, że Kościoła nie da się uratować i że jedynym uczciwym wyjściem jest odejście. Dla innych rozwiązaniem jest większa wiara i modlitwa, reszta natomiast może pozostać bez zmian. Kongres powstał z przekonania, że aby móc skutecznie głosić Ewangelię, potrzebne są różnego rodzaju zmiany. Kryzys Kościoła jako instytucji jest bardzo poważny. Bez włączenia się wszystkich, którym na Kościele zależy, w proces jego odnowy, Kościół w ziemskiej postaci przestanie być skutecznym narzędziem głoszenia Słowa Bożego. Kościół musi się zmienić, zarówno gdy chodzi o jego strukturę wewnętrzną, władzę, zarządzanie, duszpasterstwo, jak i w relacji ze światem zewnętrznym – z innymi wyznaniami, religiami, osobami poza Kościołem, a także w relacji do środowiska i społeczeństwa. Ta zmiana musi wynikać z naśladowania Chrystusa, a nie z oporu przeciwko Niemu. Musi być wynikiem wiary, modlitwy, ale też zaangażowania, wiedzy i pasji. Kongres ma nas wszystkich przygotować na czas zmian. Jeżeli będzie Synod, my wierni, świeccy i duchowni musimy być gotowi. Musimy być wewnętrznie, modlitewnie, ale także intelektualnie przygotowani, aby unieść ciężar wyzwania.

W grupach Kongresu rozmawiamy o tym, jak powinien wyglądać Kościół naszego czasu. Kościół, w którym pomieszczą się wszyscy wierni, a życzliwością zostaną otoczeni pozostali. Kościół, w którym będzie miejsce dla świeckich i duchownych niezależnie od tego, kim są i jak się definiują. Chcemy Kościoła otwartego na świat, przyciągającego ludzi, pomagającego im w wędrówce do Boga. W ramach Kongresu chcemy we wspólnym dialogu wypracować takie rozwiązania, które pozwolą przezwyciężyć czas zniechęcenia, rozczarowania. Kościół jest misyjny, tzn. musi ciągle podejmować wyzwania swojego czasu. Chcemy być krytyczni wobec tego, co było niedobre, a także krytyczni w szerszym znaczeniu – skrupulatnego rozważenia, co jest niezmienne, a co wymaga zmiany. Chcemy być jednak także lojalni – jesteśmy w Kościele i dla Kościoła. Droga wewnątrz Kościoła jest naszym świadomym wyborem.

Jeśli uważasz, że trzeba coś zrobić, że zostaliśmy wezwani do ciągłego odnawiania Kościoła, który dostaliśmy od całych pokoleń wiernych, to przyjdź, posłuchaj i włącz się. To jest także Twój Kongres.

Poznaj grupy robocze

Media społecznościowe

Impressum:

Kongres Katoliczek i Katolików

www.kongreskk.pl

ul. Szczęsna 26
02 – 454 Warszawa

[email protected]

Wydawca: FRANKIEWICZ FM SERVICES Spółka Jawna, 34 – 734 Kasinka Mała 657

Redaktor naczelna: Barbara Balicka

Zespół medialny: Marcin Dzierżanowski, Filip Flisowski, Małgorzata Frankiewicz, Paweł Gużyński OP, Patrycja Myśliwska-Wilk, s. Barbara Radzimińska

W dniu 15 czerwca 2021 r. strona „Kongres Katoliczek i Katolików” została wpisana przez Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Nowym Sączu do Rejestru Dzienników i Czasopism.

 

Zamieszczone na stronie www.kongreskk.pl teksty autorskie są wyrazem osobistych doświadczeń i przekonań autorów. Nie muszą one wyrażać stanowiska Kongresu Katoliczek i Katolików