Fundacja na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików

Fundacja na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gdańsku w dniu 25 marca 2022 r.

Statut Fundacji na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików

 

Zarząd Fundacji

Małgorzata Frankiewicz

Michał Galas

Michał Leśniak

 

Rada Fundacji

Barbara Balicka

Filip Flisowski

Robert Gostkowski

Joanna Krupiarz

Ks. Arkadiusz Lechowski

Marta Nowicka

Barbara Radzimińska

Maja Szwedzińska

Agnieszka Tombińska

Fryderyk Zoll

 

Siedziba Fundacji

ul. Jacka Malczewskiego 25A lok. 15

81 – 817 Sopot

 

KRS 0000962696

NIP 5851496914

REGON 521570553

 

Nr konta:

PL41 2490 0005 0000 4530 3796 6211 (w PLN)

PL75 2490 0005 0000 4600 0009 2972 (w EUR)

 

e-mail: [email protected]

tel. 668 57 43 02

Działalność Kongresu Katoliczek i Katolików można wspomóc comiesięczną wpłatą w serwisie PATRONITE.

ZOSTAŃ PATRONEM KONGRESU!

Fundacja na Rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików nie ma jeszcze statusu OPP z wpisem do KRS  i nie może przyjmować 1% podatków z rocznych rozliczeń podatkowych. O taki status będziemy mogli starać się po dwóch latach działania Fundacji, czyli w 2024 roku.

Jednakże możliwość odliczenia darowizn przekazanych na rzecz OPP nie jest uzależniona od posiadania przez obdarowanego statusu OPP w postaci koniecznego wpisu do KRS. Warunkiem wystarczającym jest samo prowadzenie przez ten podmiot działalności pożytku publicznego w zakresie zadań określonych w stosownych przepisach:

osoby fizyczne – kwota, jaką odliczamy, nie może być wyższa niż 6% naszego dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszt jego uzyskania).

art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

osoby prawne – odliczenie w danym roku nie może przekroczyć 10% uzyskanego dochoduLimit ten dotyczy łącznie wszystkich darowizn podlegających odliczeniu, co oznacza, iż dokonując jego obliczenia należy zsumować wartość wszystkich przekazanych darowizn (na cele charytatywne, religijne, kształcenia zawodowego) i porównać z wartością dochodu.

art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: