Relacje filmowe

'OBECNI W KOŚCIELE', Wystąpienie otwarcia i Podsumowanie Synodu w Kongresie - s. Barbara Radzimińska

Forum 'OBECNI W KOŚCIELE', Wystąpienia otwarcia - Olga Kalinowska i Fryderyk Zoll

'OBECNI W KOŚCIELE', Ogłoszenie 10 POSTULATÓW KKiK

'OBECNI W KOŚCIELE', Podmiotowość kobiet - Anna Jurek (wykład)

'OBECNI W KOŚCIELE', Podsumowanie Synodu w Polsce - ks. Mirosław Tykfer

Podcasty

Forum 'OBECNI W KOŚCIELE', Podsumowanie Synodu na świecie - Rafael Luciani - wykład

Forum 'OBECNI W KOŚCIELE', Podsumowanie Synodu na świecie - Rafael Luciani - Q&A

Impresje foto

Forum 'OBECNI W KOŚCIELE', Kobiety MAJĄ GŁOS! - galeria zdjęć 01

Forum 'OBECNI W KOŚCIELE', Spotkanie - galeria zdjęć 03

Forum 'OBECNI W KOŚCIELE', Kongresowiczki i Kongresowicze - galeria zdjęć 05

Forum 'OBECNI W KOŚCIELE', Kościół młodych - galeria zdjęć 02

Forum 'OBECNI W KOŚCIELE', Dyskusje - galeria zdjęć 04

Forum 'OBECNI W KOŚCIELE', Na wesoło - galeria zdjęć 06