Garść refleksji ekumenicznych

Garść refleksji ekumenicznych

Można przeto zadać sobie pytanie, czy istnieje możliwość, aby ta dysproporcja miedzy rzymskokatolickim olbrzymem a niewielkimi wspólnotami protestanckimi, prawosławnymi oraz starokatolickimi, została jakoś przezwyciężona. Czy jest szansa na to, byśmy - jako ci więksi, silniejsi, dysponujący większymi środkami - stali się bardziej pokorni w relacjach z Kościołami siostrzanymi?

Więcej
 Kamienne serca

Kamienne serca

Socjolog Jakub Bierzyński w wywiadzie z Dorotą Wysocką-Schnepf dla Gazety Wyborczej mówi tak: Badania socjologiczne pokazują, że najbardziej kamienne serca mają wierzący katolicy. Im większe zaangażowanie w praktyki religijne, tym […]

Więcej
 Wywiad z o.Grabowskim — polemika

Wywiad z o.Grabowskim — polemika

Otóż, w nauczaniu Kościoła, o strukturze i sposobie sprawowania władzy przez biskupów, akcent bez wątpienia przypada na ich autonomię! Jest tak silny, że wedle objaśnień o. Grabowskiego ten system ma tylko jeden wyjątek - biskupi są monadami, ale z pojedynczym papieskim oknem.

Więcej