Garść refleksji ekumenicznych

Garść refleksji ekumenicznych

Można przeto zadać sobie pytanie, czy istnieje możliwość, aby ta dysproporcja miedzy rzymskokatolickim olbrzymem a niewielkimi wspólnotami protestanckimi, prawosławnymi oraz starokatolickimi, została jakoś przezwyciężona. Czy jest szansa na to, byśmy - jako ci więksi, silniejsi, dysponujący większymi środkami - stali się bardziej pokorni w relacjach z Kościołami siostrzanymi?

Więcej