KONGRES Katoliczek i Katolików

Z życia Kongresu

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Drogie, Drodzy!

Święta Bożego Narodzenia to czas pogodnego oczekiwania na Dobrą Nowinę wielkiej radości, na Nowe Życie i nadzieję, jaką nam daje. Jest to także okres ciepła i wspomnień, ogromnej wdzięczności względem tych, którzy są obok nas. 

Także i my, przepełnieni wdzięcznością za Każdą i Każdego z Was, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia i otoczyć Was myślą i modlitwą. 

Dziękujemy za każde Wasze dobre słowo i wsparcie, za działania podejmowane w głębokiej wierze, że nasza wspólna praca przynosi i przyniesie dobre, miłe Bogu owoce. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i serdeczność, za otwartość w prowadzonych dyskusjach, za szczerość w zgłaszanych wnioskach, za chęć włączania się w kongresowe aktywności. Dziękujemy za Wasze osobiste doświadczenia i historie, jako że to właśnie one kształtują Kongres i ścieżkę, którą podąża; którą my także podążamy razem. Dziękujemy za to, że nie jesteście obojętni, że wkładacie ducha, serce, umysł i czas na rzecz wspólnego budowania przyszłości Kościoła katolickiego w Polsce.

Niech Święta Narodzenia Pańskiego będą czasem spokoju, radości i bliskości — tej bożej, i tej ludzkiej. Życzymy wielu łask, uśmiechu, zdrowia — to, zwłaszcza dziś, tak niezwykle ważne — i siły, pomagającej przetrwać najtrudniejsze chwile. Życzymy głębokiego doświadczenia przychodzącego na świat Boga — Tego, który przyszedł do ludzi, a raczej, co bliższe: w ludzi. Niech przyjdzie także do nas, do naszych serc, domów i rodzin. Niech otuli dziś szczególnie tych, którym brak ciepła i schronienia, którzy są samotni, potrzebujący, zagubieni, dotknięci cierpieniem i bólem. Obyśmy potrafili — w święta i na każdy dzień — być dla siebie nawzajem i dla nich. Obyśmy, wzmocnieni Chrystusem i Jego Słowem, zawsze kierowali się w stronę drugiego człowieka, wychodzili mu naprzeciw, otwierali mu drzwi i byli mu światłem. 

Niech i światłem dla nas i całego świata będzie schodzący na ziemię Jedyny Bóg, który przyszedł w miłości i tą miłością pragnie nas obdarzyć. Życzymy, by nowy rok przyniósł nadzieję i wiarę, by stał się dla nas nowym początkiem i szansą. Prosimy Boga o błogosławieństwo na każdą z naszych, nawet najbardziej zawiłych, dróg, o siłę w chwilach zwątpienia i dobrych ludzi, z którymi dane nam będzie razem kroczyć.

Mamy nadzieję, że także nasza wspólna podróż będzie trwać.

Radosnych Świąt!

Pozostając w modlitwie,

Zespół Organizacyjny Kongresu Katoliczek i Katolików

Pragnąc złożyć życzenia osobiście i, choć wirtualnie, podzielić się ze sobą dobrym słowem i opłatkiem, zapraszamy wszystkich na kongresowe Spotkanie Świąteczne, 29 grudnia o godz. 19:30 na platformie MSTeams. Link do spotkania udostępniony zostanie przed jego rozpoczęciem. Będzie nam niezwykle miło spotkać się z Wami, wspólnie podsumować miniony rok oraz wyrazić nasze nadzieje i marzenia związane z przyszłym. Mamy nadzieję: do zobaczenia!

Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2IwZmQ1NzEtNDAzNS00NjJhLTljMzktODRiMTBlYzA4ODM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268e864a8-5848-45f3-bd5d-7c0ff626bdf8%22%2c%22Oid%22%3a%224d65c3df-b19e-43e7-a28c-fdca61db87ce%22%7d

O autorze

admin

Zostaw komentarz