KONGRES Katoliczek i Katolików

Nasze opinie

Wojna i pokój a sprawiedliwość i godność nieskończona

Wojna i pokój a sprawiedliwość i godność nieskończona

W swojej deklaracji Dignitas infinita papież Franciszek wypowiada istotne tezy o wojnie. Uznaje prawo do obrony, ale odrzuca pojęcie wojny sprawiedliwej, sprawiedliwy bowiem jest tylko pokój, a wojna zawsze jest niesprawiedliwa. Papież neguje tu myśl Pawła Włodkowica, profesora Akademii Krakowskiej. Od soboru w Konstancji minęło już bardzo wiele czasu, ale czy podstawowa rzeczywistość wojny i pokoju faktycznie zmieniła się tak, że pojęcie wojny sprawiedliwej straciło aktualność?

Przesłanie papieża można interpretować w oczywisty, nieco banalny sposób. Wojna jest zawsze ogromnym nieszczęściem i ogromnym cierpieniem. Sprawiedliwość wojny nie łagodzi nieprawdopodobnego bólu i nie przywraca odebranego życia. I choć pragnienie pokoju, desperackie pragnienie pokoju przez papieża można zrozumieć, to zasadnicze twierdzenie o niemożliwości wojny sprawiedliwej jest głęboko błędne. Włodkowicowa obserwacja zachowuje swoją tragiczną, ale stabilną trafność.

Zanegowanie pojęcia wojny sprawiedliwej nie daje się pogodzić z akceptowanym przez papieża prawem do obrony. Bez prawa do obrony, także – gdy nie da się inaczej – przy użyciu wojny sprawiedliwej, zaatakowany zostałby pozbawiony godności. Godność wymaga obrony wspólnoty, wolności, demokracji przed siłami, które planują niesprawiedliwy i zapewne krwawy pokój i podbój.

Pokój nie zawsze jest sprawiedliwy, a niesprawiedliwy pokój może przynieść morze cierpienia. Wspólnota ma moralne prawo się bronić, także zbrojnie. I ma prawo otrzymywać w tym celu broń. Brak broni w sytuacjach krańcowych pozbawia godności. Dlatego katolicy mają moralne prawo, ale też moralny obowiązek wspierać zaatakowanych sąsiadów, których wróg chce pozbawić podstawowych praw indywidualnych i wspólnotowych.

Nie jest zasadne ograniczanie wsparcia tylko do tzw. celów humanitarnych. Pomoc dla żołnierzy wojny sprawiedliwej ratuje godność – godność każdego żołnierza. Dlatego proszę o wsparcie naszej zbiórki funduszy, którą prowadzimy wspólnie z Komitetem Obrony Demokracji. Wszystkie wpłacone pieniądze idą na pomoc dla armii ukraińskiej. Aby bronić godności ludzkiej. Dignitas infinita.

Link do zbiórki: https://zrzutka.pl/wcr3gy

O autorze

Fryderyk Zoll

Fryderyk Andrzej Zoll, prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück, dr h.c. Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu w Tarnopolu. Zajmuje się przede wszystkim europejskim prawem prywatnym i prawem porównawczym. Członek KOD Małopolskie, wcześniej przez wiele lat pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego; członek European Law Institute. W Kongresie członek Zespołu Organizacyjnego Kongresu i grup "Władza", "Państwo - Kościół".

Zostaw komentarz