KONGRES Katoliczek i Katolików

Nasze opinie

List Kongresu do polityków

List Kongresu do polityków

Zwracamy się do przywódców partii Koalicji 15 października 2023, która utworzyła nowy rząd RP.

Na Waszych barkach spoczywa szczególna odpowiedzialność za kształt polskiej przyszłości.               Oczekujemy od Was jednoznacznego stanowiska i sprzeciwu wobec łamania praw człowieka i łamania polskiego prawa (stwierdzonego wyrokami sądów) przez funkcjonariuszy i żołnierzy w polskich mundurach.                           To ma znaczenie, jeśli usłyszą oni z ust swoich przełożonych słowa niezgody wobec praktyki pushbacków. Każdy dzień zwłoki oznacza niepotrzebne cierpienia i śmierci.

Przypominamy: na granicy polsko-białoruskiej nadal trwa kryzys humanitarny. Uchodźcy i migranci, oszukani przez sąsiedni reżim, cierpią̨ i umierają̨ w podlaskich lasach. Dokonuje się̨ niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym wywózek. Nieustannie garstka aktywistek i aktywistów próbuje ratować́ życie tych ludzi. Państwo ,,umyło ręce”, skazując na cierpienie i śmierć́ niewinnych, wśród których znajdują̨ się̨ dzieci, kobiety (w tym ciężarne), ludzie starsi i chorzy. Trzeba dodać́, że przedstawiciele służb mundurowych notorycznie łamią̨ przepisy, których Polska jest zobowiązana przestrzegać́, takich jak:   Konwencji dotyczącej statusu uchodźców (konwencja genewska), Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, czy Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony. Przyczyniając się̨ (poprzez ciągłe wywózki na Białoruś́) do śmierci z zimna czy głodu, kraj nasz łamie także artykuł 40. Konstytucji, w myśl którego nikogo nie wolno poddawać́ ,,torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu (…) traktowaniu”. Od sierpnia 2021, kiedy nagłośniono sprawę̨ uchodźców w Usnarzu Górnym, władza nie zrobiła nic, by ratować́ tych ludzi. Wręcz przeciwnie: w mediach rządowych świadomie rozpoczęto kampanię nienawiści, próbując zdobyć́ sympatię suwerena poprzez podsycanie strachu i otwieranie drogi dla postaw i zachowań ksenofobicznych i rasistowskich.

Sytuacja do dziś́ nie uległa zmianie. Nadal pomoc Ludziom w Drodze niesie niewielka grupa aktywistów, których władza przez ostatnie lata traktowała jak przestępców. Istnieją̨ dowody na liczne represje wobec tych osób, które poświęcają̨ czas i środki, by ratować́ ludzkie życie.

To się̨ musi skończyć́. Liczymy na to, że Państwo Polskie odmieni tę chorą i niedopuszczalną sytuację, kiedy przemoc (m.in. w postaci wywózek) jest nagradzana i chwalona, zaś́ pomaganie chorym i umierającym często bywa penalizowane. Oczekujemy zdecydowanych i jednoznacznych działań́ z Waszej strony – działań́, które doprowadzą do tego, że migrantom i uchodźcom na polskiej granicy będzie udzielana pomoc oraz że zaczną̨ działać́ wspomniane wyżej przepisy.

Upominamy się̨ o ludzi uciekających z krajów takich jak: Syria, Jemen, Afganistan, Sudan Południowy, Somalia, Etiopia i innych, w których trwają̨ wojny lub poważne konflikty, z krajów cierpiących na skutek skrajnej biedy oraz globalnego ocieplenia. Jako chrześcijanki i chrześcijanie chcemy być́ realnie głosem tych, którzy są̨ go od lat pozbawieni: umierających, cierpiących. Kierujemy się tu jasnym przesłaniem ewangelicznym, które jest naszym drogowskazem: ,,Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść́; byłem spragniony, a daliście Mi pić; przybyszem, a przyjęliście Mnie” (Mt25, 35), a także troską o dobro wspólne – Rzeczpospolitą. Polska jest krajem szczególnie doświadczonym na przestrzeni lat koniecznością̨ emigracji i jako naród emigrantów powinniśmy wykazać́ się̨ empatią. Apelujemy o stworzenie mądrej, rozsądnej, a nade wszystko humanitarnej polityki migracyjnej – wypracowanej wspólnie ze środowiskami społecznymi doświadczonymi w niesieniu pomocy migrantom. Zdajemy sobie sprawę̨, że jest to zadanie obarczone ogromną odpowiedzialnością̨, a jako takie – bardzo trudne do wykonania. W obliczu aktualnych kryzysów, przez jakie przechodzi świat, taką politykę̨ trzeba jednak koniecznie wypracować́, gdyż̇ wszyscy wiemy, że uchodźcy nie znikną̨, wręcz przeciwnie – będzie ich coraz więcej. Jednak bardzo zależy nam na tym, by jak najprędzej zrobić́ to, co jest możliwe właściwie już̇ teraz: powstrzymać́ umieranie i niepotrzebne cierpienie ludzi na granicy poprzez zakaz bezprawnych wywózek na Białoruś́, przestrzeganie przepisów azylowych oraz zorganizowanie natychmiastowej pomocy humanitarnej.

Dotąd w podlaskich lasach potwierdzono ponad pięćdziesiąt zgonów. Przyczyny tych śmierci to m.in. utonięcia i hipotermia. Ci ludzie nie byli przestępcami. Z pewnością̨ nie musieli umierać́ – żyliby nadal, gdyby potraktowano ich zgodnie z prawem. To skaza na sumieniu naszego kraju i mamy ogromną nadzieję, że Państwo Polskie w imieniu którego działacie, dołoży wszelkich starań́, by przestrzegano praw Ludzi w Drodze i by na polskiej granicy nikt więcej nie umarł.

Wspólnie uczyńmy nasz kraj lepszym, bardziej solidarnym, bardziej ludzkim.

Kongres Katoliczek i Katolików, 24.12.2023


List przygotowany przez grupę „Troska o ład społeczny” został wysłany do następujących osób: Prezesa Rady Ministrów – Pana Donalda Tuska, Wiceprezesa Rady Ministrów – Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Marszałka Sejmu RP – Pana Szymona Hołowni, Wicemarszałka Sejmu RP – Pana Włodzimierza Czarzastego. O liście Kongresu poinformowaliśmy również wybrane media.

O autorze

admin

1 Komentarz

    To jest jedna z najpilniejszych spraw dla nowego rządu. Ważniejsza niż przepychanki o media i sprawa dwóch panów, którzy nie chcą siedzieć.

Zostaw komentarz