KONGRES Katoliczek i Katolików

Nasze opinie

Religia w szkole – opinia uczniów klas ponadpodstawowych w Bielsku-Białej

Religia w szkole – opinia uczniów klas ponadpodstawowych w Bielsku-Białej

Przedstawienie wyników badania na temat: Religia w szkole – opinia uczniów klas ponadpodstawowych w Bielsku-Białej

Reforma edukacji związana z religią w szkołach była stałym elementem kampanii wyborczej oraz pewnym elementem w planach nowego rządu.. Nowa minister edukacji Barbara Nowacka przedstawiła swoją propozycję tej reformy. Jednym z jej elementów jest redukcja godzin religii do jednej tygodniowo, oraz umieszczanie tych lekcji na końcu lub początku dnia zajęć, co sprawiłoby, że uczniowie nieuczęszczający na religię nie musieliby w jej trakcie czekać godzinę na korytarzu czy na świetlicy.. Jednak jakiekolwiek większe zmiany religii w szkołach wymagałyby zmiany konkordatu – co jest w jakimś stopniu trudne albo nierealne. Religia w szkole aktualnie jest przedmiotem, na który niekiedy w szkołach nie uczęszcza prawie nikt – osoby niewierzące i wierzące rezygnują z religii. Jaki jest tego powód? Analizując to wszystko, postanowiłem sprawdzić dzięki ankiecie, jakie zdanie mają uczniowie na temat religii w szkole. Ankietę stworzyłem dzięki Google Forms.

Poniżej w pliku PDF znajduje się szczegółowa analiza ankiety.

O autorze

Antonio Francesco Rizzo

1 Komentarz

    Jaką wartość ma ankieta i jej analiza przy 50 respondentach? Czy jej wyniki można odnosić do jakiejś nieco większej populacji niż te 50 osób? Autor badania nie ujawnia bardzo ważnych danych: do ilu osób ankieta rzeczywiście trafiła i ile z nich odpowiedziało, a ile „odmówiło odpowiedzi”. Już sama decyzja uczestniczenia w badaniu może być powodowane takimi czynnikami, że wyniki mogą w niewielkim stopniu odzwierciedlać opinie ogółu uczniów, choćby tych trzech szkół.
    Takie badanie jest reprezentatywne w przypadku szukania odpowiedzi np. Czy są uczniowie, którzy chodzą na religię „dla oceny”? Jedna osoba to zadeklarowała, a więc w tym względzie próba jest reprezentatywna nawet dla całej populacji uczniów w Polsce.

Zostaw komentarz