KONGRES Katoliczek i Katolików

Kościół na świecie

Nadużycia seksualne we Francji. Raport CIASE

Nadużycia seksualne we Francji. Raport CIASE

W drugą rocznicę opublikowania raportu CIASE uzyskaliśmy informację, że Jean-Marc Sauvé, prezes francuskiej Niezależnej Komisji ds. Nadużyć Seksualnych w Kościele przyjedzie do Polski jako gość organizowanego przez Kongres Katoliczek i Katolików II Forum OBECNI W KOŚCIELE (Gdańsk, 25 – 26 listopada 2023).


Dzisiaj – 5 października 2021 r. – o godzinie 9 rano opublikowany zostal, po 32 miesiącach badań, raport Niezależnej Komisji ds. Nadużyć Seksualnych w Kościele (CIASE – Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église).

Komisja ta została „utworzona z inicjatywy Kościoła katolickiego we Francji i ma cztery zadania: 1. rzucić światło na przemoc seksualną w Kościele od 1950 roku; 2. zbadać, w jaki sposób te przypadki były lub nie były rozwiązywane; 3. ocenić środki podjęte przez Kościół w celu zaradzenia tej pladze; 4. przedstawienie jakichkolwiek użytecznych zaleceń.

Komisja została powołana przez jej jedynego przewodniczącego, Jeana-Marca Sauvégo, bez żadnej ingerencji z zewnątrz. Zgromadziła ona mężczyzn i kobiety znane ze swoich kompetencji (psychiatria, socjologia, historia, medycyna, prawo) i bezstronności, o różnych poglądach i wyznaniach. Ustalała swój własny program pracy i mogła swobodnie korzystać z nieograniczonego budżetu. Miała dostęp, wedle swego uznania, do archiwów kościelnych.  Raport liczy 500 stron i zawiera 1500 stron załączników.

Komisja szacuje, że w ciągu 70 lat (od 1950 do 2020 roku) 216.000 osób zostało we Francji wykorzystanych seksualnie przez duchownych. W tym samym okresie odnotowano około 3000 księży drapieżców seksualnych.

Do tego dochodzą ofiary osób świeckich odpowiedzialnych za misje w Kościele – kapelanów, katechetów, etc., co zwiększa liczbę ofiar do 330.000. Tak wiec ponad 34% nadużyć popełnianych jest przez osoby świeckie.

Wykorzystano kilka metod. Tak wiec w wyniku badan archiwalnych naliczono – 4800 ofiar, w wyniku ankiet – ok. 216 000 (+lub – 50 000 co stanowi margines bledu), w wyniku wzywania do składania świadectw. – 2700 tj. zaledwie 1,25% osób, których to dotyczy. 

Raport ten jest druzgocący.

„Kościół nie był w stanie dostrzec, nie był w stanie usłyszeć, nie był w stanie odebrać słabych sygnałów” – powiedział przed prasą przewodniczący CIASE, Jean-Marc Sauvé.

Komisja wymieniła kilkadziesiąt propozycji: wysłuchanie ofiar, zapobiaganie, kształcenie księży i zakonników, prawo kanoniczne, przekształcenie zarządzania Kościołem… Zaleciła też politykę uznania, a następnie zadośćuczynienia finansowego dla każdej ofiary. Fakty są prawie zawsze przedawnione, a sprawcy nie żyją, co sprawia, że odwołanie się do wymiaru sprawiedliwości jest mało prawdopodobne. Procedury kanoniczne (prawo kościelne) są długie i niezbyt przejrzyste.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji, Eric de Moulins-Beaufort, wyraził wstyd i przerażenie oraz poprosił o przebaczenie ofiary pedokryminalizmu. „Moim pragnieniem w tym dniu jest prosić o wasze przebaczenie, przebaczenie każdego z was” – powiedział prasie biskup de Moulins-Beaufort, dodając, że głosy ofiar „przytłaczają nas, ich liczba nas przytłacza. (…) Ten raport jest niezwykle surowy. Usłyszeliśmy głosy ofiar, usłyszeliśmy ich liczbę, jest ich więcej niż mogliśmy sobie wyobrazić. To jest naprawdę nie do zniesienia. Wyrażam mój wstyd, moje przerażenie, moją determinację do działania. Was, ofiary, z których niejedną znam z imienia i nazwiska, pragnę w tym dniu prosić o przebaczenie.”

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji obiecał, że biskupi poświęcą czas na przestudiowanie raportu i wyciągnięcie konsekwencji. Temat ten będzie głównym punktem ich zgromadzenia plenarnego w listopadzie.

Za vatican.va

Na zdjęciu : Jean-Marc Sauvé, przewodniczący Niezależnej Komisji ds. Nadużyć Seksualnych w Kościele (CIASE), przedstawił raport CIASE bp. Ericowi de Moulins-Beaufort, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Francji (CEF) i s. Véronique Margron, przewodniczącej Konferencji Zakonników Francji (CORREF).

O autorze

Hanna Wolny-Delavoie

Zostaw komentarz