KONGRES Katoliczek i Katolików

Kościół na świecie

Z Kościoła niemieckiego (4)

Z Kościoła niemieckiego (4)

Toczy się dyskusja dotycząca tzw. mszy prywatnych, piszą Albert Gerhards, Benedikt Kranemann i Stephan Winter. Podkreślają oni, że od czasów Vaticanum Secundum, zmieniła się koncepcja mszy świętej, która nie jest już prywatną domeną księdza.

Autorzy odnoszą się do przypadków, gdy podczas trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, drzwi kościołów pozostały zamknięte, ale w środku księża odprawiali msze święte. Ogłaszano przy tym, że są to msze w zastępstwie wspólnoty wiernych. Trójka komentatorów podkreśla, że nie pasuje to do dzisiejszego rozumienia liturgii. Od czasu zreformowania liturgii przez Sobór Watykański Drugi, Sacrosantum Consilium w art. 7 wymaga aby liturgia była sprawowana wspólnie i publicznie. Prywatna celebracja nie odpowiada takiemu rozumieniu Eucharystii. Ten komentarz stanowi uzupełnienie doniesień z Watykanu, w myśl których Stolica Apostolska zamierza zakazać prywatnych celebracji w Katedrze św. Piotra w Rzymie (a także ograniczyć msze święte odprawiane w rycie nadzwyczajnym — tzw. trydenckim).  

Katholisch.de donosi, że w ślad za niemiecką Drogą Synodalną także Kościół irlandzki dąży do zorganizowania drogi synodalnej, jednak rozumianej jako przygotowanie Synodu Kościoła irlandzkiego. Biskupi irlandzcy wzywają do większej transparentności, partycypacji i odpowiedzialności w Kościele. Także chodzi o zwiększenie roli kobiet w Kościele. Już latem ma zostać stworzona grupa ze świeckich, osób konsekrowanych, duchownych i biskupów.  

Felix Neumann donosi, że Uniwersytet w Bonn  otwiera trzy dodatkowe profesury na Wydziale Teologii Katolickiej. Są to profesury „chrześcijańskiej etyki społecznej, w szczególności zrównoważonego rozwoju”; „filozoficznych podstaw teologii i filozofii społecznej” oraz „teologii systematycznej ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań społecznych”. Inicjatywa Uniwersytetu stanowi odpowiedź na wyzwania wynikające z encykliki „Laudato si” i konstytucji apostolskiej „Veritatis gaudium”, stanowiących w ocenie dziekana Jochena Sautermeistra jasną wskazówkę, w jakim kierunku powinna się rozwijać teologia i jaką rolę ma do odegrania w społeczeństwie Kościół.   

(zebrał Fryderyk Zoll, za: Katholisch.de) 

O autorze

Fryderyk Zoll

Fryderyk Andrzej Zoll, prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück, dr h.c. Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu w Tarnopolu. Zajmuje się przede wszystkim europejskim prawem prywatnym i prawem porównawczym. Członek KOD Małopolskie, wcześniej przez wiele lat pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego; członek European Law Institute. W Kongresie członek Zespołu Organizacyjnego Kongresu i grup "Władza", "Państwo - Kościół".

Zostaw komentarz