KONGRES Katoliczek i Katolików

 Jezuita Bernd Hagenkröd zauważa obawy papieża Franciszka, że Niemcy mogą stać się rozsadnikiem procesu podziałów w Kościele. Taki rezultat- zdaniem jezuity- może wywołać nadmierne podkreślanie niektórych punktów dyskusji, którymi zajmuje się Droga Synodalna, w tym moralnością seksualną (także problemem homoseksualizmu) i święceniem kobiet. W ocenie B. Hagenkröda papież obawia się o utrzymanie jedności Kościoła światowego. Hagenkröd podkreśla, że tematy te powinny stać się przedmiotem rozmowy całego Kościoła światowego i opowiada się za nowymi formatami dialogu, innymi  niż synod czy sobór: konieczne jest najpierw otwarcie powszechnej debaty Kościoła.

Biskup Osnabrück, Franz-Josef Bode,  wiceprzewodniczący niemieckiej Konferencji Episkopatu,  w wywiadzie z Katholisch.de z okazji swoich 70. urodzin, objaśnia, dlaczego Droga Synodalna rozczaruje wiernych i wskazuje na swoje oczekiwania odnośnie dialogu z Rzymem.

Biskup Bode, który w roku 2010 w dramatycznym geście pokutnym położył się na posadzce katedry, podkreśla, że gesty nie wystarczą do rozliczenia się ze skandalami nadużyć seksualnych. Przy tym  zaznacza, że obok gestów i próśb o wybaczenie konieczne jest niezależne i transparentne, a także systematyczne zbadanie wszystkich przypadków nadużyć i ujawnienie wyników tych prac.  Biskup wskazał też, że nie jest zadowolony z wyników prac zespołu Drogi Synodalnej, któremu on sam przewodniczy: Kobiety w służbie i w urzędach Kościoła. Wskazuje na trudności w uzyskaniu konsensu, choć jednocześnie zauważa, że zespół wypracowuje  konkretne możliwości działań tak, aby rola kobiet w Kościele została wzmocniona. Dotyczy to liturgii, nauczania i działalności charytatywnej. W szczególności chodzi o dopuszczenie kobiet do święceń diakonatu. Biskup wzywa do synodu regionalnego dla Niemiec lub dla całej Europy Zachodniej na wzór tego dla Amazonii. Podkreśla też, że zmiana w Kościele nastąpi nie przez radykalizację żądań, ale przez pogłębiony dialog.

Benedyktyn Nikodemus Schnabel w wywiadzie dla Katholisch.de podkreśla, że jest „fanem Drogi Synodalnej”. Sugeruje , że nieformalne formaty dialogu tworzą rodzaj laboratorium dla dialogu oficjalnego. Natomiast  teolog  Benedykt Jürgens z Bochum przestrzega przed radykalizacją  działań w Kościele  jako odpowiedzią na jego kryzys, przede wszystkim przez wykształcenie się swoistego neokonserwatywnego „retrokatolicyzmu”.

 Przegląd dyskusji niemieckich na podstawie portalu Katholisch.de

zdjęcie: Dariusz Narowski

O autorze

Fryderyk Zoll

Fryderyk Andrzej Zoll, prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück, dr h.c. Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu w Tarnopolu. Zajmuje się przede wszystkim europejskim prawem prywatnym i prawem porównawczym. Członek KOD Małopolskie, wcześniej przez wiele lat pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego; członek European Law Institute. W Kongresie członek Zespołu Organizacyjnego Kongresu i grup "Władza", "Państwo - Kościół".

Zostaw komentarz