KONGRES Katoliczek i Katolików

Nasze opinie

„Vademecum wyborcze katolika” — glosa krytyczna

„Vademecum wyborcze katolika” — glosa krytyczna

Dlaczego autorzy Vademecum uważają, że katolicy nie są zdolni do samodzielnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji politycznych?

Jako wierzący i praktykujący katolicy chcemy ustosunkować się zarówno do faktu publikacji dokumentu zatytułowanego „Vademecum wyborcze katolika”, jak i do jego treści. Dokument ten, przygotowany przez Radę ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski, został podany do publicznej wiadomości w dniu 21 września br. Zgodnie z deklaracją jego autorów, ma być formą pomocy dla wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w podejściu do wyborów, które w najbliższych miesiącach na różnych poziomach odbywać się będą w naszym kraju.

Już sam fakt wydania takiego dokumentu budzi nasze poważne wątpliwości. Uznanie, że jest on – nam katolikom – potrzebny, podważa naszą zdolność do podejmowania odpowiedzialnych decyzji politycznych.

Uważamy również, że treść Vademecum jest sprzeczna z apelem biskupów, którzy w maju br. usilnie prosili o nieangażowanie Kościoła w toczącą się kampanie wyborczą.

Dokument ten tylko pozornie ogranicza się do przypomnienia ogólnych wskazań moralnych, jakimi katolicy powinni kierować się przy podejmowaniu decyzji wyborczych. Biorąc pod uwagę pełen zakres nauczania moralnego Kościoła oraz aktualny kontekst społeczno-polityczny, katalog siedmiu zasad przypomnianych wiernym razi swoją wybiórczością.

Dokonujący wyboru powinien kierować się przede wszystkim kompetencjami kandydatów oraz ich postawą etyczną. Osoby kandydujące do sejmu i senatu dyskwalifikuje więc nieuczciwość, podatność na korupcję, akceptowanie nepotyzmu, egoizm partyjny, a także nienawiść w stosunku do przeciwników politycznych. Takich ludzi powinna charakteryzować troska o dobro wspólne, zarówno w sensie moralnym, jak i społecznym oraz gospodarczym.

Autorzy Vademecum nie zwrócili uwagi na różnicę zachodzącą pomiędzy niezmiennymi normami moralnymi – tak, jak postrzegają je chrześcijanie – a koniecznością formułowania przez państwowego ustawodawcę wyważonych norm prawnych, które obowiązują wszystkich obywateli, więc także ludzi innej wiary i niewierzących. Wskazówkę dotycząca tej kwestii zawiera poniższy fragment Konstytucji Gaudium et spes:

„W pełni odpowiadają naturze ludzkiej takie struktury prawno-polityczne, które by zawsze i coraz lepiej dawały wszystkim obywatelom bez żadnej dyskryminacji skuteczną możliwość swobodnego i czynnego udziału w uchwalaniu zarówno podstaw prawnych wspólnoty politycznej, jak i w zarządzaniu państwem, w określaniu pola działania i celów różnych instytucji oraz w wyborze władz. Niech więc wszyscy obywatele pamiętają o swoim prawie i obowiązku brania udziału w wolnych wyborach na pożytek dobra wspólnego.”

Twórcy projektu społecznego „Kościół wolny od polityki”

„Grupa Relacje Państwo – Kościół” Kongresu Katoliczek i Katolików


Vademecum wyborcy wg Episkopatu. „Kościół wkroczył na teren, na który nie powinien”. Rozmowa Dominiki Wielowieyskiej z o. Pawłem Gużyńskim OP (Radio TOK FM, 25.09.2023)

O autorze

Kościół wolny od polityki

Nasz projekt jest odpowiedzią na problem zakulisowych koneksji urzędników państwowych i kościelnych w Polsce, które są sprzeczne z obowiązującym w niej prawem. Mimo że poruszamy tematy dotyczące państwa i Kościoła, nasz projekt ma charakter ogólnospołeczny, co oznacza, że nie będziemy w jego ramach agitować politycznie, partyjnie lub religijnie. Każdego tygodnia na naszej stronie będą pojawiały się spoty, w których pojawią się treści szczególnie ważne dla naszego projektu. Znajdziecie je w wielu miejscach w internecie.

Zostaw komentarz