KONGRES Katoliczek i Katolików

Z życia Kongresu

II Forum „Obecni w Kościele”, 25 – 26.11.2023. REJESTRACJA

II Forum „Obecni w Kościele”, 25 – 26.11.2023. REJESTRACJA

II Forum „Obecni w Kościele – 2023” to doroczne wydarzenie Kongresu Katoliczek i Katolików, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 25-26 listopada 2023 roku.

Jeśli szukasz inspiracji i chcesz aktywnie włączyć się w przemiany Kościoła katolickiego w Polsce, zapraszamy Cię do udziału w Forum. To otwarte spotkanie, na którym będziesz miał możliwość spotkania uważnie słuchających ludzi, gotowych do wspólnego działania na rzecz przyszłości Kościoła.

Kongres Katoliczek i Katolików to ogólnopolska inicjatywa, która zrzesza tych, którym los Kościoła i jego członków nie jest obojętny. Od trzech lat uczestnicy tego kongresu poszukują pozytywnych odpowiedzi na pytanie o przyszłość Kościoła w Polsce, Europie i na świecie. Chcą tworzyć przestrzeń dialogu i wymiany myśli, dlatego Kongres po raz drugi zaprasza na Forum „Obecni w Kościele”, które jest poświęcone wypracowaniu wspólnych rozwiązań najbardziej palących kwestii.

W tym roku Forum będzie gościć w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, który jest miastem solidarności, znanym z dążeń do reform i zmian w społeczeństwie.

Tegoroczne Forum „Obecni w Kościele 2023” skupi się na trzech kluczowych obszarach, które są ważne dla wspólnoty Kościoła:

  • Komisja ds. Pedofilii w Kościele Rzymsko-katolickim w Polsce, czyli wsparcie osób skrzywdzonych w Kościele i drogi do zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawiedliwości członkom Kościoła.
  • Synodalność w Polsce i na świecie, czyli dążenie do tworzenia przestrzeni dla dialogu i wspólnego podejmowania decyzji.
  • Prawa osób świeckich w Kościele, czyli problem nadużywania władzy osób duchownych w strukturach Kościoła

Listopadowe Forum będzie także okazją do podsumowania akcji „Kościół wolny od polityki”, której celem jest mądry i skuteczny rozdział państwa i Kościoła.

Podczas Forum „Obecni w Kościele 2023” odbędą się różnorodne prezentacje, warsztaty i otwarte dyskusje, które zapewnią inspirację i umożliwią wypracowanie wspólnych wizji działania. Zeszłoroczne Forum zakończone zostało stworzeniem listy 10 postulatów Kongresu dotyczących newralgicznych obszarów przemian, na rzecz których działania Kongresu wciąż trwają. Będzie również czas na wspólną modlitwę oraz na integrację i wymianę doświadczeń.

Zapisy na II Forum rozpoczną się 1 września 2023, a szczegółowy program wydarzenia będzie dostępny na stronie Kongresu Katoliczek i Katolików oraz w mediach społecznościowych.

Do udziału w Forum „Obecni w Kościele 2023” zapraszamy wszystkich zainteresowanych przemianą Kościoła w Polsce. To wyjątkowa okazja, aby spotkać się z innymi osobami o podobnych dążeniach i aktywnie włączyć się w budowę lepszej przyszłości Kościoła.

GOŚCIE FORUM

Panel “Prawa osób świeckich w Kościele”

Prof. dr hab. Marek Piechowiak

Profesor nauki prawnych i doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Kierownik Katedry Prawa Publicznego i Teorii Prawa na Uniwersytecie SWPS (Warszawa – Poznań).

Odbył staże naukowe i kursy specjalistyczne m. in. Nuffield College (Oxford), Uniwersytecie w Sheffield, Uniwersytecie w Getyndze, Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i Holenderskim Instytucie Praw Człowieka (SIM), Międzynarodowym Instytucie Praw Człowieka w Strasburgu, w Holenderskim Instytucie Zaawansowanych Badań w Humanistyce i Naukach Społecznych (NIAS).

Kierował m. in. Centrum Naukowej Informacji i Dokumentacji o Prawach Człowieka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN (1991-1996); Zakładem Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego (2002-2010). Od czerwca do października 2000 r. pełnił urząd Rzecznika Praw Dziecka.

Wygłaszał gościnne wykłady na wydziałach prawa Uniwersytetu w Mediolanie (Università degli Studi di Milano), Uniwersytetu w Cagliari, Uniwersytetu Bilgi w Stambule, Uniwersytetu w Utrechcie, a także na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Nijmegen. Prowadził zajęcia na kursach doktoranckich na wydziałach prawa Uniwersytetu w Mediolanie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu SWPS. Do jego najważniejszych prac naukowych należą monografie: Plato’s Conception of Justice and the Question of Human Dignity (Berlin 2021, pierwsze wydanie 2019); Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Aksjologiczne podstawy prawa (Warszawa 2020); Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego (Warszawa 2012); Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony (Lublin 1999); W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości (Poznań – Warszawa 1992).

Dr  h.c.Hanna Machińska

Jest prawniczką i działaczką społeczną z niezwykle bogatym dorobkiem w zakresie wdrażania europejskich standardów prawnych do prawa polskiego, w tym w dziedzinie ochrony praw człowieka i prawa antydyskryminacyjnego. Zawsze była też zaangażowana w walkę z dyskryminacją, ksenofobią i nietolerancją.

Jest autorką wielu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, m.in. „Aksjologia w UE a Europejska Konwencja Praw Człowieka”, „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej”, „Idea Europy” (red.), „Polska i Rada Europy”, „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

W 1973 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1973 r. pracowała na tym wydziale. Tytuł naukowy doktora uzyskała w 1978 r. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku docenta.

W latach 1991-2002 pracowała w Centrum Europejskim UW, a w latach 2002-2010 pełniła funkcję  dyrektora Biura Informacji Rady Europy, a od 2011 r. do 3 marca 2017 r. była dyrektorką Biura Rady Europy.

W czasie akcesji Polski do Unii Europejskiej (w latach 2002-2004) pracowała jako ekspertka w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). Była też członkinią Rady ds. Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji (2003), ekspertką w Komitecie Doradczym ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości (2008-2010), członkinią Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych (2011-2016).W latach 2017-2022 była Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich.W 2023 r. została ekspertką  w Senacie RP.nadal jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji UW.

W latach 1991-2017 organizowała szkolenia sędziów i prokuratorów w zakresie stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a w latach 2000-2006 organizowała polsko-holenderskie studia podyplomowe dla administracji publicznej w zakresie prawa europejskiego.

W latach 1992-2010  była redaktorką naczelną Biuletynu Biura Rady Europy.

Od 26 września 2017 r.  do 31 grudnia 2022 r. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odbyła staże w Komisji Europejskiej, Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, na Uniwersytecie w Maastricht i Aarhus oraz we Florencji.

Została odznaczona m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Edukacji, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Sekretarza Generalnego Rady Europy oraz Prezydenta Austrii.Została również nagrodzona nagrodą specjalną Press Club Polska, nagrodą im.Biskupa Tadeusza Pieronka In Veritate ,nagrodą Newsweeka im.Terey Torańskiej ,I nagrodą Fundacji im.Henryka Wujca oraz członkinią  honorową wielu stowarzyszeń.

W 2022 otrzymała tytuł doktora honoris causa Wydziału Prawa Uniwersytetu w Zurychu. W czerwcu 2023 została Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej.

Monika i Marcin Gajdowie  

Monika Gajda

Pedagog ogólny i specjalny, choreoterapeutka i terapeuta chrześcijański.


Marcin Gajda

Lekarz, magister nauk o rodzinie (wydział teologiczny), terapeuta chrześcijański. 18 czerwca 2016 przyjął sakrament święceń w stopniu diakona. Oboje prowadzą ośrodek psychoterapii stosując autorską metodę, nazywaną Chrześcijańską Terapią Integralną.

Izabela Główka-Sokołowska

Magister teologii w zakresie pedagogiki religijnej i etyki, oraz pedagogiki w zakresie pracy socjalnej, kurator Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej oraz członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, członek Rady Diakonii oraz przewodnicząca synodalnej komisji ds. diakonii, zawodowo związana z Parafią Luterańska w Koszalinie, asystentka parafialna i koordynator projektów prospołecznych, obecnie zaangażowana w pracę z migrantami i uchodźcami. Lubi morsować, aktywnie spędzać czas z rodziną i jest entuzjastką tzw. „People-watching” jako formy poznawania ludzkich zachowań.

Tarsycjusz Sebastian Krasucki OFM

Ur. 1975 r. w Świnoujściu. Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 r. Pracował duszpastersko w Wejherowie, Policach, Osiecznej, Wronkach. W latach 2016–2020 proboszcz parafii w Helu, 2022- 2023 proboszcz parafii w Kadynach. Był m.in. asystentem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, kapelanem wspólnoty ruchu „Wiara i Światło”, duszpasterzem bezdomnych i hospicjum, misjonarzem ludowym, katechetą, odpowiedzialnym za Kuchnię św. Franciszka dla ubogich. Od roku 2016 jest misjonarzem miłosierdzia ustanowionym przez papieża Franciszka.

Ks. Alfred Marek Wierzbicki

Ur 1957),  filozof, poeta, publicysta, kapłan Archidiecezji Lubelskiej.

W latach 2002-2022 pracownik naukowo-dydaktyczny KUL na Wydziale Filozofii:  dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktor naczelny kwartalnika „Ethos” (2006-2014), kierownik Katedry Etyki (2011-2019). Od 1 października 2022 pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS na stanowisku profesora uczelni.

W archidiecezji pełnił funkcje: prorektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego (2002-2012), dyrektor Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego (2001-2019), wikariusz biskupi ds. kultury (2004-2019).

W latach 1992-97 pracownik Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie na stanowisku redaktora programów katolickich.

Główne obszary badań: etyka, antropologia, filozofia polityki, myśl Jana Pawła II, nowożytna i  współczesna filozofia włoska, aksjologia Europy, związki literatury z filozofią .  Autor 11 książek oraz 13 tomików poetyckich.

Członek SPP i PEN Clubu. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. dialogu z Judaizmem,  członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, członek Towarzystwa Naukowego KUL, członek rady naukowej Laboratorium „Więzi”, członek rady programowej Fundacji Służby Rzeczypospolitej, członek Komisji Etyki w Nauce przy Prezesie PAN, członek Klubu „Tygodnika Powszechnego” w Lublinie. 

W panelu będą brały udział przedstawicielki grupy Relacje duchowni – świeccy, która opracowała raport „Rzecznik praw osób świeckich w Kościele”:

Teresa Piechowiak – doktorantka studiująca chemię we Francji

Martyna Bójko – socjolożka

Izabela Czarnecka – koordynatorka grupy


Panel “ Komisja ds. Pedofilii w Kościele Rzymskokatolickim w Polsce”

Jacek Prusak

Jezuita, mgr. teologii (PWT „Bobolanum” w Warszawie), mgr. klinicznej pracy socjalnej (Boston College), doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (IP UJ). Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie (UIK), psychoterapeuta, redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Ostatnio opublikował: „Wiara która więzi i która wyzwala” (WAM, 2023). Zawodowo zajmuje się psychologią religii i duchowości oraz psychoterapią i rozwojem osobowym.

Marta Titaniec

Prezeska Fundacji Świętego Józefa KEP, członkini Prezydium Zarządu warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Od 2000 r. sekretarz generalna Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W latach 2010-2018 odpowiedzialna za projekty zagraniczne w Caritas Polska. Członkini Zespołu Laboratorium „Więzi”. Od 15 lat współprowadzi w Oświęcimiu coroczne międzynarodowe warsztaty pojednania organizowane przez Fundację Maksymiliana Kolbego i Justitia et Pax z Niemiec. Współpomysłodawczyni inicjatywy Zranieni w Kościele, telefonu zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Mieszka w Warszawie.

Błażej Kmieciak

Ur. 1981, doktor habilitowany nauk prawnych, socjolog prawa, bioetyk i pedagog specjalny. Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Przez osiem lat pełnił funkcję rzecznika praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Jest autorem publikacji dotyczących relacji miedzy etyką, prawem i medycyną. Od urodzenia jest osobą niepełnosprawną (niedowidzącą). Mąż i ojciec trzech córek. Członek Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. W latach 2020-2023 był przewodniczącym Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Od kwietnia 2023 r. członek tej Komisji.

Ks. Piotr Studnicki

Ur. 1981, prezbiter archidiecezji krakowskiej, kierownik biura Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży, doktor nauk o mediach i komunikacji społecznej, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.

Jean-Marc Sauvé

Przewodniczył Niezależnej Komisji ds. Wykorzystywania Seksualnego, utworzonej przez Kościół katolicki we Francji (luty 2019 r. – październik 2021 r.). Wcześniej zajmował stanowisko wyższego urzędnika państwowego: był sekretarzem generalnym rządu, a następnie prezydentem Rady Stanu (tj. prezesa najwyższej jurysdykcji administracyjnej we Francji), dziś przewodniczy komisjom etyki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu oraz katolickiej fundacji „Apprentis d’Auteuil”, która wspiera blisko 40 000 młodych ludzi i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.

Marta Nowicka

Radca prawny, wspólniczka w kancelarii radcowskiej, ukończyła Uniwersytet Gdański, związana ze środowiskiem Szkół Nowej Ewangelizacji.

Fryderyk Zoll

Prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück, dr h.c. Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu w Tarnopolu. Zajmuje się przede wszystkim europejskim prawem prywatnym i prawem porównawczym. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu KOD Małopolskie; członek Executive Commitee European Law Institute.


Panel “Synodalność w świecie i Polsce”

Rolando Iberico Ruiz

Rolando Iberico Ruiz is currently a doctoral researcher in Vatican II studies at the Faculty of Theology and Religious Studies of KU Leuven and the School of Theology of Australian Catholic University. He holds a Master’s degree in Theology and Religious Studies (KU Leuven) and in History (Pontifical Catholic University of Peru). Rolando is also a member of the Department of Theology at the Pontifical Catholic University of Peru. His recent publications are „The Andean Pastoral Institute (IPA) and the Others. Social Sciences, Pastoral and Liberation Theology in the Peruvian Highlands” (2021).

Julieann Moran

Jest Sekretarzem Generalnym Irlandzkiej Drogi Synodalnej. W latach 2010-2016 Julieann była Specjalistką ds. projektów w Radzie Odnowy Duszpasterskiej i Rozwoju Wiary Dorosłych przy Konferencji Biskupów Katolickich Irlandii i ma duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń i innych programów, które koncentrują się na umożliwieniu ludziom odkrywania i rozwijania swojej wiary.

Julieann była członkinią krajowego Komitetu sterującego Drogi Synodalnej, zanim została mianowana Sekretarzem Generalnym. Była główną członkinią grupy piszącej Irlandzką Syntezę Narodową, która została wysłana do Rzymu po diecezjalnym etapie Synodu Powszechnego. Julieann była jednym z czterech delegatów, którzy udali się do Pragi jako przedstawiciele Irlandii na Europejskim Zgromadzeniu Kontynentalnym. Ich prezentacja w znacznym stopniu wpłynęła na ostateczny dokument, który został przygotowany na tym zgromadzeniu, a później na dokument roboczy dla Uniwersalnego Etapu Synodu.

Podczas gdy kluczową rolą Julieann jest ciągłe promowanie Synodu Powszechnego i Irlandzkiej Drogi Synodalnej, pracuje ona również z parafiami i diecezjami, aby implementować praktyki synodalne w codziennym życiu i misji Kościoła katolickiego w Irlandii. Obecnie przygotowuje programy szkoleniowe dla lokalnych liderów w całym Kościele w Irlandii, aby wprowadzić przywództwo synodalne w strukturach kościelnych, a także współpracuje z Irlandzką Konferencją Biskupów Katolickich w celu przygotowania treści i struktury serii zgromadzeń synodalnych w Irlandii. Uznając znaczące zmiany, które są szczególnie wymagane od księży, Julieann współpracuje również z grupami duchownych w całym kraju, zapewniając im przestrzeń do refleksji nad przyszłością posługi kapłańskiej w kontekście synodalnym.

Dr Karlies Abmeier

Studiowała historię oraz język i literaturę niemiecką w Münster, Monachium, Cambridge (Wielka Brytania) i Bonn; doktorat

– 2007-2019 Fundacja Konrada Adenauera w Berlinie, ostatnio Kierownik Zespołu ds. polityki religijnej, integracyjnej i rodzinnej

– Mężatka, czworo dorosłych dzieci i troje wnucząt

– Przewodnicząca Diecezjalnej Rady Katolików w Archidiecezji Berlińskiej od 2020 r.

– Przedstawicielka Archidiecezji Berlińskiej w Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich (ZdK) od 2012 r., członkini Głównego Komitetu od 2017 r.

– Członkini stowarzyszenia Maximilian-Kolbe-Stiftung od 2019 r oraz Maximilian-Kolbe-Werk od 2020 r.

– Członkini komisji synodalnej

Adam Świeżyński

Ur. 1974; filozof i teolog; doktor habilitowany nauk humanistycznych; profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik Katedry Filozofii Przyrody w Instytucie Filozofii UKSW; dwukrotny stypendysta Fundacji Lanckorońskich; członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk; redaktor naczelny czasopisma naukowego „Studia Philosophiae Christianae”; autor ponad stu publikacji naukowych z zakresu filozofii. Interesuje się filozofią przyrody; historią i filozofią nauk przyrodniczych; filozofią religii; filozofią żydowską; astrobiologią i astroteologią. Ponadto pisze wiersze, publikowane m.in. w kwartalniku „Więź”.

S. Bożena Stencel

Franciszkanka misjonarka Maryi. Przez 19 lat pracowała w Amazonii brazylijskiej, w formacji teologicznej i pastoralnej ludzi świeckich, kandydatów do diakonatu stałego i do prezbiteratu. Od kilku lat w Polsce zaangażowana jest w nauczanie religii, towarzysząc nastolatkom w ich uczeniu się życia.

Kongresowicze – s Barbara Radzimińska i Filip Flisowski


Jan Wróbel

Dziennikarz, publicysta „Dziennika gazety Prawnej, doradca premiera Jerzego Buzka, autor opowiadań kryminalnych, nauczyciel historii w 1 SLO „Bednarska”, współzałożyciel tej szkoły i okresowo również jej dyrektor.  Od maja 2010 prowadzi wtorkowe wydania audycji Poranek Radia Tok FM.   Wydał poradnik „Jak przetrwać w szkole i nie zwariować”. Autor podręczników i popularyzator historii. Ostatnio wydał „Grunwald 1410. Świętością nie wygrasz” (Znak – Horyzont, 2020) i „Nie było telefonów? O córkach, ojcach i wynalazkach” (Egmont 2018).  Członek Rady Fundacji Dorastaj z Nami.

Piotr Ciacek

Ukończył Uniwersytet Warszawski. Był współzałożycielem i wieloletnim dyrektorem, członkiem zarządu i rady nadzorczej SMG/KRC Poland największej polskiej firmy badawczej – (potem MillwardBrown, obecnie Kantar). W międzyczasie pełnił funkcje Dyrektora sprzedaży w Texaco Polska, a później Dyrektora pionu rozwoju grupy Eastbridge BV (sieć salonów Empik i DTC). Przez kilka lat był również wykładowcą Collegium Civitas Ponadto współpracuję Szkołą Liderów Biznesu – jako wykładowca oraz z Fundacją Liderek Biznesu (opiekun merytoryczny V edycji programu mentoringowego).

 Jako trener, coach i mentor pracuje od blisko12 lat. Jego specjalnością jest executive coaching/mentoring oraz praca w tematyce przywództwa, relacji z klientami i szeroko rozumianej „zmiany”.

Jest właścicielem firmy STIBITZ, Która jako pierwsza w Polsce uzyskała międzynarodową akredytacje EQA ( European Quality Award) dająca uprawnienia do profesjonalnej edukacji mentorów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Od 2021 roku kursy mentoringowe  wraz z międzynarodowym certyfikatem EIA EMCC ukończyło ponad 240 absolwentów.

Korzysta z bogatego doświadczenia badawczego i często swoje projekty wspiera badaniami realizowanymi bądź na potrzeby konkretnego projektu np.: badanie kultury organizacyjnej, badanie Lojalności i satysfakcji klientów, badanie lojalności i potrzeb pracowniczych etc…

Od ponad 20 lat jest związany z warszawskim Klubem Inteligencji Katolickiej, jest członkiem zarządu KiK Warszawa i Prezydium. Pełni funkcje V-cie Prezesa Klubu.


O autorze

admin

1 Komentarz

    Czy Kongres przyniesie jakieś owoce, czy skończy się na pobożnym „biciu piany”. Pozdrowienia dla Teresy Piechowiak.

Zostaw komentarz