KONGRES Katoliczek i Katolików

Z życia Kongresu

„Aby byli jedno”. List Kongresu do biskupów

„Aby byli jedno”. List Kongresu do biskupów

Kongresowi od samego początku przyświeca idea dialogu. Ma on stać się płaszczyzną, dzięki której różne grupy i stany kościelne będą mogły wspólnie debatować nad koniecznymi zmianami. Zgodnie z zasadą inkluzywności głos może tu zabrać każdy człowiek, któremu zależy na dobru Wspólnoty. Są wśród nas kobiety i mężczyźni, młodzież, osoby w sile wieku i seniorzy, świeccy i duchowni. Różni nas miejsce urodzenia, wykształcenie, podjęty zawód, stan rodzinny czy przekonania polityczne. Różni, ale nie dzieli.

Od samego początku działania Kongresu jego uczestnicy przekonują, że możliwe jest reformatorskie podejście do wielu sfer funkcjonowania Kościoła (Ecclesia semper reformanda est – mówi Sobór Watykański II) przy jednoczesnym poszanowaniu Tradycji i uznaniu istniejącej struktury. Kongres działa w Kościele, a nie obok niego.

Aby rozwiać podnoszone przez niektórych obawy,  jakobyśmy księży i biskupów wyłączali z tego powszechnego dialogu, pragniemy powiadomić, że w dniu 19.02.2021 wysłaliśmy list do biskupów ordynariuszy oraz biskupów pomocniczych wszystkich polskich diecezji.

W listach informujemy, kim jesteśmy, piszemy o powstałej inicjatywie, jej celach i założeniach. Wyrażamy nadzieję, że Kongres „spotka się z aprobatą i uznaniem księży biskupów, których prymarną odpowiedzialność za Kościoły lokalne i wspólnotę Kościoła w ogólności respektujemy”. Jednocześnie wskazujemy, że istnieje potrzeba równości wszystkich głosów biorących udział w dyskusji nad sprawami dotyczącymi nas wszystkich.

*

Oto pełna treść listu do biskupów:

Czcigodny Księże Biskupie,

Pragniemy poinformować o inicjatywie, jaką podjęliśmy powodowani troską o dobro Kościoła Rzymskokatolickiego, który jest naszą wspólnotą.

Jako grupa osób świeckich i duchownych rozpoczęliśmy szereg działań mających na celu wszechstronne przedyskutowanie istotnych problemów, jakie dotyczą bieżącej sytuacji Kościoła. Następnie postaramy się zaproponować zbiór rozwiązań, które uznamy w ich kontekście za słuszne. Naszą inicjatywę nazwaliśmy Kongres Katoliczek i Katolików
i nadaliśmy jej kształt  forum wymiany myśli i płaszczyzny wspólnego działania na rzecz reform, jakich Kościół potrzebuje w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Jednym z głównych celów Kongresu Katoliczek i Katolików jest wypracowanie nowych zasad rozmowy o Kościele. Chcemy, aby dzięki nim możliwa stała się wspólna praktyczna odpowiedzialność świeckich i duchownych za jego teraźniejszość i przyszłość. Z tego powodu prace Kongresu rządzą się regułą równości wszystkich głosów współtworzących dyskusje.
Ich wynikiem mają być stanowiska i rozwiązania ustalone w oparciu o zasadę konsensusu,
a tylko w wyjątkowych sytuacjach w oparciu o zasadę głosowania większościowego.

Do naszego listu załączamy „Deklarację programową Kongresu Katoliczek i Katolików”, która bliżej wyjaśnia jego intencje, cele i sposoby działania. Wyrażamy nadzieję, że inicjatywa ta spotka się z aprobatą i uznaniem Księży Biskupów, których prymarną odpowiedzialność za Kościoły lokalne i wspólnotę Kościoła w ogólności, respektujemy. Szczerze oczekujemy udziału Księży Biskupów w pracach naszego Kongresu i serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku i chrześcijańskim życzeniem miłości, dobroci i pokoju,

Rzecznik Kongresu Katoliczek i Katolików

s. Barbara Radzimińska

Członkowie Zespołu Organizacyjno-Koordynacyjnego:

Barbara Balicka
Patryk Białas
Martyna Bójko
Marcin Dzierżanowski
Magdalena Fijołek
Filip Flisowski
Małgorzata Frankiewicz
Michał Galas
o. Paweł Gużyński OP
Jakub Juzwa
Paweł Kuglarz
ks. Arkadiusz Lechowski
Michał Leśniak
Barbara Niedźwiecka
Anna Niżegorodcew
Marta Nowicka
Anna Maria Rizzo
Jan Rodowicz
Maja Szwedzińska
Sławomir Ślazyk
Weronika Uziak
Fryderyk Zoll

O autorze

admin

2 Komentarze

    Witam
    Chciałbym podziękować grupie organizacyjnej Kongresu za wysłanie listu z zaproszeniem do wszystkich biskupów. Razem przecież stanowimy Kościół. Jeżeli jest taka możliwość to proszę o informację czy otrzymaliśmy odpowiedzi od poszczególnych hierarchów.

    Tak Panie Rafale, powoli spływają odpowiedzi. Mam też nadzieję, że uda nam się sformalizować w pewien sposób współpracę z Episkopatem i poszczególnymi biskupami. Są już pierwsze, pozytywne zwiastuny. Będziemy o tym na bieżąco informować.

Zostaw komentarz