KONGRES Katoliczek i Katolików

Z życia Kongresu

Ekumeniczne Pielgrzymki na Podkarpaciu, 9-15 lipca 2023

Ekumeniczne Pielgrzymki na Podkarpaciu, 9-15 lipca 2023

W dniach 9 – 15 lipca 2023 Kongresowa grupa „Relacje międzywyznaniowe dziś i jutro” zaprasza na Ekumeniczne Pielgrzymki na Podkarpaciu. Na tym zróżnicowanym kulturowo i religijnie obszarze wciąż można spotkać osoby i wspólnoty różnych wyznań, dające na co dzień żywe świadectwo swojej wiary. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, aby skorzystali z możliwości przeżycia tak niezwykłego duchowego doświadczenia i serdecznie zapraszamy.

Program Ekumenicznych Pielgrzymek na Podkarpaciu

Niedziela – godz. 17.00 – Nowy Żmigród – modlitwy  na cmentarzu żydowskim za Żydów zamordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

Poniedziałek – godz. 10.00 –  wyjazd do Komańczy do parafii prawosławnej, udział w mołobeniu (nabożeństwie o pokój w Ukrainie), prelekcja ks. Michała Konyka o roli rodziców w chrześcijańskim wychowaniu dzieci, odwiedzenie klasztoru SS Nazaretanek, gdzie był internowany kard. Stefan Wyszyński, odwiedzenie cerkwi grekokatolickiej. Po obiedzie – czas wolny.

Wtorek –  godz. 10.00 – wyjazd do kościoła polskokatolickiego w Łękach Dukielskich. Udział w nabożeństwie, podczas którego złoży świadectwo cudownego uzdrowienia  z nowotworu 23-letnia  Natalia. Zwiedzanie ekumenicznej Izby Pamięci im. Bp. Franciszka Hodura. Po obiedzie wyjazd do Dynowa do czynnej synagogi żydowskiej i spotkanie z rabinem Pinkasem.

Środa – godz. 10.00 –  pielgrzymka szlakiem świętych i błogosławionych: pustelnia św. Jana w Trzcianie (spotkanie z pustelnikiem), sanktuarium św. Jana w Dukli (w klasztorze OO Bernardynów znajdują się relikwie tego świętego), Nowy Żmigród – sanktuarium bł. Władysława Findysza, zwiedzanie muzeum konfederatów barskich ze stałą wystawą judaików. Po obiedzie wyjazd do Wisłoczka i udział o godz. 19.30 w nabożeństwie w kościele zielonoświątkowym.

Czwartek – godz. 10.00 – pielgrzymka szlakiem cerkwi połemkowskich                     w Beskidzie Niskim: Tylawa, Chyrowa, Olchowiec (spotkanie z  Mikołajem Gabło – Łemkiem, odwiedzenie chaty łemkowskiej). Po obiedzie zwiedzanie skansenu kultury łemkowskiej w Zyndranowej

Piątek – godz. 10.00 –Skalnik (sanktuarium MB Śnieżnej), Pielgrzymka (sanktuarium św. Mikołaja Cerkwi Prawosławnej), Desznica – wędrówka szlakiem św. Jana Pawła, Miejsce Piastowe – sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza.

Wieczorem biesiada poetycko–muzyczna przy ognisku.

Sobota – godz. 10.00 – nabożeństwo w Krośnie w zborze Adwentystów Dnia Siódmego. Po nabożeństwie agapa chrześcijańska.


Miejsce zakwaterowania i posiłków – Zajazd Bartnik w Tylawie koło Dukli.

Dla uczestników Ekumenicznych Pielgrzymek cena noclegu z wyżywieniem 100 zł.             

Zapisy przyjmuje i wszelkich informacji udziela ks. Roman Jagiełlo.

Email [email protected], tel. 664556668 


9 lipca 2023

Jesteśmy po pierwszym dniu pielgrzymowania po Podkarpaciu. Rozpoczęliśmy je wczorajszą uroczystością na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie. Początek lipca to czas upamiętniania mordu na Żydach w tej okolicy. 7 lipca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta w Nowym Żmigrodzie, w którym przebywało 2,8 tys. Żydów. Dziś po żmigrodzkich Żydach pozostał tylko cmentarz, zadbany i uporządkowany dzięki pracy członków Towarzystwa Miłośników Nowego Żmigrodu. W tym symbolicznym miejscu modliliśmy się wczoraj wraz z nimi, a modlitwie przewodniczyli członkowie Kongresu Katoliczek i Katolików: ks. Andrzej Stefański, ks. Roman Jagiełło, ks Maciej Cyran i ks Jacek Zdrojewski.


Nowy Żmigród

10 lipca 2023

Poniedziałek 10 lipca stał pod znakiem odwiedzin miejsc kultu dawnych mieszkańców tych ziem – Łemków. Odwiedziliśmy cerkwie łemkowskie w Chyrowej, Olchowcu, Tylawie i Zyndranowej. Rozmawialiśmy o dzieleniu się świątyniami z grekokatolikami, o dobrych i trochę gorszych przykładach współpracy między Kościołami w tym regionie. Dzień zakończyliśmy w Muzuem Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, wsłuchując się w opowieści o najnowszej historii Łemkow, ich losie i kulturze dziś. W najbliższy piątek rozpoczyna się w Zdyni Watra Łemkowska – Festiwal Kultury Łemkowskiej, na który niektórzy z nas się wybierają.


11 lipca 2023

Trzeci dzień ekumenicznego wędrowania po Beskidzie Niskim stał pod znakiem świętego Jana z Dukli. Najpierw kongresowicze i goście z innych Kościołów przeszli Drogę Krzyżową wokół Pustelni „Puszcza”, rozważając Mękę Pańską przy poszczególnych stacjach w swoich osobistych wystąpieniach. Potem odwiedziliśmy Sanktuarium św. Jana w klasztorze o.o Bernardynów w Dukli. Po południu byliśmy gośćmi Centrum i Kultury Żydów w Dynowie, gdzie przyjęto nas w miejscowej synagodze. Wieczorami spotykamy się wokół stołu i dyskutujemy do późnej nocy.

Dukla

Dynów

12 lipca 2023

13 lipca 2023

Czwartek to dzień odwiedzin Komańczy, gdzie współistnieją trzy chrześcijańskie kościoły: rzymsko-katolicki, grecko-katolicki i prawosławny. Gościliśmy w dwóch ostatnich, modląc się za pokój na Ukrainie i rozmawiając wiele o współistnieniu w tak małej miejscowości. Na zakończenie odwiedziliśmy klasztor sióstr nazaretanek, gdzie w latach 50-tych więziony był bł. Stefan Wyszyński.


14 lipca 2023


15 lipca 2023

Koniec. Szkoda…

O autorze

admin

Zostaw komentarz