KONGRES Katoliczek i Katolików

Kościół na świecie

Spowiedź i sekret

Spowiedź i sekret

Na taki[1] temat pojawił się we francuskiej telewizji CNEWS program Aymerica Pourbaix w cyklu „En Quête d‘Esprit” 19 lutego 2023 r. Program był poświęcony spowiedzi i jej sekretom, jakie powierzamy kapłanowi. Temat bardzo aktualny obecnie, gdy przeżywamy tajemnice Wielkiego Postu. Tym programem – z gruntu ściśle z zakresu praktyk religijnych – red. Pourbaix jeszcze raz (a czyni to nieustannie) podkreśla religijny charakter prasy katolickiej i wszelkich mediów katolickich. I wprost mówi, na czym polega reforma w Kościele. Była o tym mowa na naszych łamach. Pamiętamy jego słowa, że reforma zaczyna się od dołu, że przebiega przez świętość człowieka i Kościoła, że chodzi o rozwój życia duchowego człowieka, aby zbliżyć go do Boga i aby powstało dobro. Jakże to współbrzmi ze słowami wykładów ks. prof. Jerzego Szymika, zafascynowanego teologią zmarłego papieża Benedykta XVI, który to ksiądz – idąc tropem myśli Benedykta XVI – reformę Kościoła nazwał m.in. „odłupywaniem z Kościoła tego, co ludzkie”. Bo przecież nasze Kongresowe deklaracje „reformy Kościoła” dotyczą właśnie funkcjonowania Kościoła, tego, co w nim ludzkie, bo tu tkwi zło. Nie chcemy reformować doktryny naszej wiary ani jej dogmatów. I unikamy wszelkich nadinterpretacji słów Pisma św. czy nadawania dzisiejszych znaczeń słowom znaczącym trochę inaczej przed wiekami.

Pomaga nam w tym pan Pourbaix i raz po raz stwarza programy radiowe i telewizyjne, które uderzają w sedno rzeczy, w istotny, praktyczny wymiar tak pojmowanej, jak wyżej przypomniano, reformy Kościoła. Bierze on za temat programu u progu Wielkiego Postu zagadnienie spowiedzi i jej sekretności. To temat dla teologów, ale podjął go świecki katolik, który już nieraz wyręczał księży, jak pokazywaliśmy. Wziął sobie do rozmowy trzech doświadczonych proboszczów: z parafii w Paryżu, w Wersalu i w Wysokich Alpach, tylko nie z zielono-kwiecistej góry objawienia Matki Boskiej, na tle szarych i rudych blisko czterotysięczników w La Salette, lecz z sanktuarium Notre-Dame du Laus. Trzej depozytariusze ludzkich sekretów i niezwykle intymnych spraw, ułomności i błędów po prostu wiedzą najlepiej, co to jest spowiedź. Sprawozdawca z programu może tylko wymienić rozważane problemy związane ze spowiedzią. Pominąwszy małe wywiady z różnymi, przypadkowymi osobami na temat częstości odbywania spowiedzi, których efekt wskazuje na rzadkość stosowania przez nich tej praktyki religijnej, wymienić należy takie dyskutowane problemy: sekretność tego aktu, wzbudzenie żalu za popełnione winy, potrzebę otrzymania przebaczenia i łaski oraz światła w dalszym postępowaniu, bycia w dialogu z Bogiem. W dalszej refleksji nad tematem spowiedzi wskazywano na takie jej wartości psychologiczne dla człowieka jak uspokojenie wewnętrzne, niesione przez spowiedź, zaufanie do tajemnicy spowiedzi jako sakramentu, poczucie zbliżenia do Boga.

W sprowadzaniu nas na ziemię wobec zadań Wielkiego Postu pomaga redaktorowi Pourbaix inny redaktor katolicki, mianowicie Régis Burnet (KTO TV) w programie o modlitwie osobistej, fundamentalnej praktyce wierzącego katolika[2].Takiej modlitwie towarzyszy kontemplacja i medytacja. Serce rośnie, gdy w programie KTO TV, w cyklu „Documentaire” ogląda się pielgrzymkę młodzieży męskiej z Nantes do Vézelay –  miejsca kultu św. Magdaleny w Burgundii, ze świątynią gotycką z XIII wieku. Cieszymy się, że Francja, mimo niewielkiej ilości praktykujących katolików, dysponuje tak wysoką jakością ich wiary. Tej młodzieży jest dużo; łączy się z innymi pielgrzymkami męskimi i wypełnia szczelnie świątynię. Podziwiamy ich wysiłek marszu z ciężarem plecaków, namiotów, sztandarów na plecach, ze śpiewem na ustach, z modlitwą wspólną rano i wieczorem.

Francuscy dziennikarze katoliccy nam nie odpuszczą i będą pilnować tego, co w Kościele najistotniejsze, tego co Boskie, co dotyczy naszej wiary, właściwego rozumienia słów Pisma Św. i niemylenia konfesjonału z gabinetem psychiatrycznym, choć sfera ludzkiej myśli i psychiki przenika niejednokrotnie sferę duchowości.


[1][1] Zob. A. Pourbaix, „Les Secrets de la Confession”, w cyklu « En Quête d’Esprit », CNEWS, 19.02.2023.

[2] Zob. R. Burnet, „L’Oraison”, w cyklu « La Foi prise au Mot », KTO TV, luty 2023.

O autorze

Regina Lubas-Bartoszyńska

Prof. zw. Studia filologii polskiej ukończyła w UJ. Pracowała od r. 1984 do 2006 - czasu emerytury - w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wcześniej - w latach 1970-1984 jako adiunkt uczyła teorii literatury - w Instytucie Filologii Polskiej tej uczelni. W tym czasie trzy i pól roku pracowała w Université de Clermont-Ferrand jako lektorka języka polskiego i potem jako prof. invité. Bezpośrednio po studiach 9 lat uczyła języka polskiego w liceach (w Sierszy 2 lata i w Sosnowcu 7lat). Jest autorką 7 książek, trzech antologii, w tym jednej z własnymi przekładami, oraz ponad 200. artykułów na temat autobiografii francuskiej i polskiej oraz poezji". Więcej danych - zobacz w słowniku bibliograficznym "Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku", t. 3, s..163-166. Opracowanie biografii Ewa Głębicka. Wyd. Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2016.

Zostaw komentarz