KONGRES Katoliczek i Katolików

Z życia Kongresu

Poznaj gości Forum 'OBECNI W KOŚCIELE’

Poznaj gości Forum 'OBECNI W KOŚCIELE’

Główny prelegent Forum

Rafael Luciani

Świecki teolog, pochodzący z Wenezueli . Został mianowanym ekspertem Komisji Teologicznej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów oraz ekspertem CELAM (Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów). Ponadto jest członkiem Teologicznego Zespołu Doradczego Prezydium CLAR (Latynoamerykańskiej Konfederacji Zakonników i Kobiet).

Rafael posiada wiele stopni naukowych, w tym m.in.  doktora teologii i licencjata teologii dogmatycznej zdobyte na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.  Był także zaangażowany w badania podoktoranckie na Julius-Maximilians Universität w Würzburgu w Niemczech. W przeszłości pełnił funkcję dyrektora Szkoły Teologicznej na Katolickim Uniwersytecie Andrés Bello w Wenezueli. Jest profesorem zwyczajnym na tym samym uniwersytecie i profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Kościelnym Szkoły Teologii i Duszpasterstwa w Boston College. Od ponad 20 lat prowadzi kursy z chrystologii, tajemnicy Bożej, teologii latynoamerykańskiej, Soboru Watykańskiego II i eklezjologii.

Forum poprowadzi

Jan Wróbel (fot. Agnieszka Rodowicz)

Jan Wróbel, ur. 1964. Dziennikarz, nauczyciel historii, współzałożyciel 1 Społ. Lic. Ogóln. „Bednarska”. Ostatnio wydał „Grunwald 1410. Świętością nie wygrasz” i „Nie było telefonów?”. Publicysta. Współpracownik Radia TOK FM (prowadzący poranne pasmo wtorkowe) i Dziennika Gazety Prawnej.

Panel: Synod w Polsce

Kaja Kaźmierska

Prof. dr hab., socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii i kierownik Katedry Socjologii Kultury UŁ. Autorka wielu prac z zakresu metody biograficznej oraz trzech publikacji przygotowanych w związku z IV Synodem Archidiecezji Łódzkiej na temat młodzieży (2018), rodziny (2019) oraz parafii (2020) w AŁ. Bierze czynny udział w XVI Synodzie Powszechnym, redagowała syntezę AŁ oraz współredagowała syntezę krajową.

ks. Halina Radacz

Pochodzi z Gdańska, ale jej rodzinne korzenie sięgają Śląska Cieszyńskiego. Studia teologiczne ukończyła w Warszawie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w 1984 r. Pracowała w parafiach ewangelickich na Mazurach (Działdowo i Olsztynek). Od 1998 r. prowadzi parafię w Żyrardowie, a od 8 lat także w Rawie Mazowieckiej. Jednocześnie pracuje w Redakcji Ekumenicznej TVP. Obecnie jest jej kierownikiem. Od początku swej służby w Kościele angażuje się w pracę kobiet, jest jedną z założycielek Ogólnopolskiego Forum Kobiet Luterańskich, które odbywa się raz w roku od 30 lat. Zarówno na Mazurach, jak i na Mazowszu angażuje się społecznie w życie kulturalne lokalnych społeczności. Dwukrotnie była członkiem Synodu Kościoła Luterańskiego w Polsce. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Synodalnej Komisji ds. Kobiet, była też powołana do pracy w grupie roboczej Synodu Kościoła ds. urzędu.

Po przyjęciu przez Synod Kościoła 16 października 2021r. uchwały dopuszczającej kobiety do posługi prezbitera – księdza została ordynowana (wyświęcona) na księdza 7 maja 2022r. Wcześniej służyła jako diakon.

Tomasz Nadolny

Z wykształcenia psycholog i filozof, zawodowo przedsiębiorca, ale również podcaster i społecznik. Różnorodne doświadczenia, od korporacji po samorząd, wykorzystuje w działalności na rzecz uchodźców, bezdomnych i osób LGBT w Kościele. W ciągu ostatniego roku zaangażowany w konsultacje synodalne w archidiecezji gdańskiej. Mieszka w Sopocie.

ks. Mirosław Tykfer

Urodził się w 1976 roku, duchowny archidiecezji poznańskiej, doktor teologii fundamentalnej, proboszcz Parafii pw. św. Jana XXIII w Komornikach, koordynator konsultacji synodalnych w archidiecezji poznańskiej, członek sekretariatu Synodu o synodalności przy KEP.

Gdański Areopag na wyjeździe: Trudne pytania wokół wiary i niewiary

Dominika Kozłowska

Redaktor naczelna miesięcznika „Znak”, dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, publicystka. Specjalizuje się w tematach dotyczących społecznych przemian religijności, sporów światopoglądowych, relacji państwo ­Kościół, wielokulturowości i problemów mniejszości. Członkini Rady Fundacji na rzecz Chrześcijańskiej Kultury Społecznej im. Hanny Malewskiej. Współpracowniczka Radia Kraków, w którym prowadzi audycję „Znak na głos”. Publikuje także w „Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”.

Joanna Ewa Hańderek

Filozofka specjalizująca się w filozofii kultury, doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, publicystka, działaczka społeczna i polityczna. Jest założycielką Stowarzyszenia Rewersy Kultury działającego na rzecz inkluzji osób wykluczonych, a także członkinią Rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Towarzystwa Humanistycznego i Kongresu Świeckości, który opowiada się za rozdziałem Kościoła od państwa. Współautorka cyklu programów “Kościół a… o religii, ateizmie i ich kulturowym znaczeniu” nadawanych w racjonalista.tv.

Zbigniew Mikołejko

Filozof i historyk religii, eseista, poeta, pedagog, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Kierownik Zakładu Badań nad Religią i profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Opatrzył posłowiem lub wstępem dzieła wybitnych teologów, filozofów i historyków – Karen Armstrong, XIV Dalajlamy, Eugena Drewermanna, Hansa Künga, Jacques’a Le Goffa, Margaret Starbird. Publikował w kilkunastu renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach opiniotwórczych.

Paweł Kowal

Polityk, politolog, historyk i publicysta, doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Poseł na Sejm V, VI i IX kadencji (2005–2009, od 2019), w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. W pracy naukowej specjalizujący się w szczególności w kwestiach polityki wschodniej Polski i UE oraz historii współczesnej. W latach 1996–1998 prezes Klubu Jagiellońskiego. W latach 1997–2005 współpracownik Ośrodka Myśli Politycznej.

ks. Krzysztof Niedałtowski

Duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej, rektor kościoła św. Jana. Teolog i religioznawca, działacz społeczny. Wykładowca religiologii w Gdańskim Seminarium Duchownym i na Uniwersytecie Gdańskim. Współpracował z artystami opozycyjnymi wobec władzy komunistycznej, zasiadał w radzie programowej Instytutu Adama Mickiewicza (obok prof. Andrzeja Rottermunda, prof. Normana Daviesa i Leona Tarasewicza).Współtwórca gdańskiego Radia Plus i Gdańskiego Areopagu. Przewodniczył zespołowi redakcyjnemu Karty Powinności Człowieka. Sprawuje funkcję prezydenta Fundacji „Pro Arte Sacra” promującej sztukę sakralną. Autor artykułów, książek i scenariusza spektaklu teatru telewizji. Laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury(za 1996) i Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” (za 2006). Mieszka w Gdańsku.

Sebastian Duda

Doktor teologii, filozof, publicysta. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium. Członek redakcji „Więzi”
i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Wykładowca na podyplomowych studiach gender w Instytucie Badań Literackich PAN. Był publicystą tygodnika „Newsweek Polska” i redaktorem „Przeglądu Powszechnego”. Autor książek „Reformacja. Rewolucja Lutra” i „Przesilona wątpliwość”. Autor podcastu „Pomiędzy”. Mieszka w Warszawie.

Niedzielna Eucharystia

o. Maciej Biskup OP

Urodzony w 1972 r. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1991 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. Duszpasterz i rekolekcjonista, po studiach doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM. Był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów, redaktorem naczelnym Oficyny „W drodze”, przeorem i proboszczem w Szczecinie, promotorem Fraterni Świeckich św. Dominika. Od marca b.r. jest przeorem klasztoru w Łodzi i pracuje w Dominikańskim Ośrodku Kaznodziejskim. Zaangażowany jest w dialog ekumeniczny i dialog z judaizmem. Jest autorem m.in. serii nagrań „Jezus – Żyd praktykujący”. Wspiera również ruch „Wiara i Tęcza”, skupiające wierzące i poszukujące osoby LGBT +. Publikował na łamach m.in. „W drodze”, „Więzi”, „Znaku”, „Tygodnika Powszechnego”, magazynu „Kontakt”, „Gazety Wyborczej”, „Newsweeka”, „Wprostu”. Autor książek: „Ocalić w sercu”, „Zaskoczony wiarą. Między Jerychem a Jerozolimą” oraz najnowszej, poświęconej nadużyciom i kryzysowi w Kościele „Nieostatnie kuszenie. Jak przetrwać noc Kościoła”.

Podmiotowość kobiet – wykład

Anna Jurek

Absolwentka Filozofii na Uniwersytecie Łódzkim i edukatorka. Jako Pani Cogito prowadzi Dociekania Filozoficzne z dziećmi i dorosłymi. Rozmawia o ciele, emocjach, seksualności z nastolatkami i rodzicami z ramienia Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Współpracuje z Teatrem Powszechnym w Łodzi prowadząc warsztaty o dojrzewaniu, relacjach z innymi, życiu w społeczeństwie, sensie życia. Zgłębia i praktykuje Mandalę Pięciu Dakiń Mądrości w oparciu o nauki Lamy Tsultrim Allione.

Panel: Podmiotowość kobiet w Kościele

s. Anna Bałchan

Siostra zakonna w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, terapeuta motywujący, trener Dialogu Motywującego. Założycielka i Prezes Zarządu Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.

Pierwszy zawód wyuczony …. mechanik obróbki skrawaniem. Po szkole średniej wstąpiła do zakonu, ukończyła studia teologiczne na katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1999 zajmuje się pomocą osobom uwikłanym w prostytucję. W 2001 została jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom w Katowicach.  Od 2010 pod nazwą: Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej. Za swoją działalność otrzymała Nagrodę Totus, Nagrodę im. Księdza Józefa Tischnera oraz Nagrodę bł. Emila Szramka.

Monika Białkowska

Dziennikarka „Przewodnika Katolickiego”, doktor teologii fundamentalnej, autorka książki „Sukienka ze spadochronu” i współautorka „Teologii przy rosole” (z ks. Henrykiem Seweryniakiem), Prowadzi internetowy program „Reportaż z wycinków świata”. Współpracowniczka „Więzi”.

Agnieszka Ewa Nowak

Polonistka, doktor teologii, pedagog, aktywnie uczestnicząca w działalności Klubów „Tygodnika Powszechnego”.

ks. Kazimierz Sowa

Duchowny katolicki, dziennikarz, publicysta i komentator. Związany z Kongresem Katoliczek i Katolików, miłośnik podróży i historii, zwłaszcza rosyjskiej. Autor kilku książek i filmów dokumentalnych poświęconych tej tematyce.

W latach 2006-2015 szef religia.tv, potem gospodarz programu „Piąta strona świata” w tvn24 bis. Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Nagrody Dziennikarskiej im. Bpa Jan a Chrapka i  Rady Fundacji im. Bpa Tadeusza Pieronka. Aktualnie współpracuje głównie z mediami świeckimi.

Powrót do przyszłości i Spotkanie pokoleń – strona młodzieży

Młodzież z XV LO w Gdańsku

Spotkanie pokoleń – strona dorosłych

Dorota Drejer

Od 25 lat żona, matka czwórki dzieci i nauczycielka j. polskiego. Mieszka w Suwałkach. Członkini Kongresu Katoliczek i Katolików, zaangażowana w  prace grupy roboczej Kongresu –  „Duszpasterstwo Młodzieży we Współczesnym Świecie”. Należy do wspólnoty ewangelizacyjnej „Przyjaciele Oblubieńca”.

Magda Kadziak

Studentka V roku teologii, członkini wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel. Razem z chrześcijańskim kolektywem STEEPED współtworzy podcast Girls just wanna, który dotyka tematów takich jak: kobiety w kościele czy stereotypy kulturowe, którego celem jest tworzenie przestrzeni do dialogu
i wymiany doświadczeń.

Marcin Mizak

46 letni szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci (16-letni Max i 10-letnia Nadia). Od czasów młodości zaangażowany we wspólnoty, grupy modlitewne i parafię, posługujący muzycznie. Obecnie współprowadzący modlitwy uwielbienia w Górze Puławskiej, miejscu gdzie mieszka (okolice Puław). Zaangażowany w Kongres Katolików i Katoliczek oraz Fundację Wiara i Tęcza. Lekarz ginekolog. Pasjonat szeroko pojętej popkultury, głównie komiksu i gier komputerowych. Uwielbia polskie góry.

o. Paweł Gużyński OP

Dominikanin, mieszka w Convent H. Petrus van Verona w Rotterdamie. Duszpasterz akademicki w EENDRACHTSKAPEL i opiekun międzynarodowej wspólnoty gromadzącej się w  kaplicy w Schiedam. Publicysta, współpracował z Religia TV i Boska TV, komentator medialny. W czasach PRL działacz ruchu „Wolność i Pokój” oraz współpracownik podziemnych struktur „Solidarności”, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność opozycyjną.

O autorze

admin

Zostaw komentarz