KONGRES Katoliczek i Katolików

Nasze opinie

Jakiego Kościoła pragniesz?

Jakiego Kościoła pragniesz?

Kościół katolicki w Polsce przeżywa obecnie wielki kryzys zarówno wizerunkowy jak i tożsamościowy. Wychodzące co jakiś czas na światło dzienne afery gospodarcze czy pedofilskie z udziałem przedstawicieli Kościoła hierarchicznego dolewają tylko oliwy do ognia. Wszystkiego dopełnia toksyczny sojusz hierarchów z rządzącymi, prowadzący do stopniowego uzależniania kościoła od decyzji instytucji świeckich oraz prób ingerowania w jego nauczanie i doktrynę. Coraz bardziej widoczne staje się zjawisko odchodzenia od praktyk religijnych oraz życia sakramentalnego. Pomimo, że według Instytutu Statystyk Kościoła Katolickiego SAC za rok 2019 wskaźnik przynależności do Kościoła katolickiegou osób powyżej 16 roku życia w Polsce oscyluje w granicach 90% (2015 – 92.8%, 2018 – 91,4%)1, liczby dominicantes (liczba katolików uczestniczących w niedzielnej Mszy Św.) oraz communicantes (liczba katolików przyjmujących Komunię Św. w trakcie niedzielnej Eucharystii) wynoszą odpowiednio 36,9% oraz 16,7%2. Pytanie – Z czego to wynika? – nasuwa się samo, jednakże trudno tutaj o jednoznaczną odpowiedź.

Jakiego Kościoła pragną współcześni, jakich drogowskazów i autorytetów potrzebują, aby na nowo i w pełni utożsamić się z wartościami, które niesie ze sobą Ewangelia? To pytanie wybrzmiewało i wybrzmiewa zapewne w wielu głowach polskich katolików, również w mojej.

Z pomocą przychodzi mi Credo – wyznanie wiary, które bardzo precyzyjnie określa cztery podstawowe przymioty kościoła: JEDEN, ŚWIĘTY, POWSZECHNY, APOSTOLSKI. Precyzyjnie i w punkt. Cztery, czasami zbyt szybko wypowiadane słowa, wielkie w swej prostocie i obszerne w znaczeniu. Warto na nowo zagłębić się w te przymioty. Warto powrócić do źródeł i skonfrontować teorię z praktyką, założenia Boże z ludzką ułomnością.

A zatem, jakiego Kościoła pragnę? Kościoła JEDNEGO ze względu na swoje korzenie, JEDNEGO ze względu na swojego założyciela, wyznawaną wiarę i głoszoną Ewangelię. JEDNEGO, a zarazem otwartego na różnorodność swoich członków, nie wykluczającego nikogo ze względu na pochodzenie, rasę, przynależność polityczną czy orientację seksualną. Co więcej, szanującego i chroniącego tę różnorodność. Kościoła ŚWIĘTEGO, zjednoczonego z Chrystusem i uświęconego przez sprawowanie misterium Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Kościoła nauczającego miłości i promieniującego świętością, ale nie zapominającego o zrozumieniu, tolerancji czy pomocy bliźniemu. Kościoła POWSZECHNEGO, ustanowionego i posłanego do każdego człowieka na ziemi, każdego bez względu na to, kim jest i w jakiej sytuacji życiowej się znajduje. I wreszcie APOSTOLSKIEGO, zbudowanego na trwałych fundamentach apostołów i głoszącego Ewangelię poprzez ich następców. Głoszącego Ewangelię, a nie siejącego nienawiści i ksenofobii przez usta niektórych pasterzy.

Czy nam się to podoba, czy nie, aktualnie jesteśmy świadkami zmiany pokoleniowej oraz kulturowej, a co za tym idzie, zmiany stosunku do życia oraz wymagań od siebie i od innych. Dlatego też dotarcie do współczesnych katolików z przesłaniem zawartym w Ewangelii wymaga innych narzędzi oraz bardziej wyrafinowanych metod. Wymaga to dostosowania się do potrzeb współczesnego człowieka, aby jak najlepiej zrozumiał naukę zawartą w Ewangelii, a w gąszczu codzienności nie stracił najmniejszej części z Jej wielkiego duchowego bogactwa.

I tutaj pojawia się kolejne pytanie: Czy Kościół odrobił lekcję tej zmiany? Czasami można odnieść wrażenie że dalej tkwi na pozycji „oblężonej twiedzy” czy „Kościoła walczącego z kimkolwiek lub czymkolwiek”. Bo tak łatwiej i nie trzeba wykonać żadnego wysiłku, zaczynając zmiany od samego siebie. Bo ten system zawsze działał, więc może zadziała i tym razem, a cytując klasyka „ciemny lud ….” – no właśnie ;-). Miejmy nadzieję że nie tym razem. Miejmy nadzieję, że małe kamyki, które zaczęły powoli odrywać się od tej skały, pociągną za sobą lawinę, której nikt już nie będzie umiał i chciał zatrzymać.

A ty? Jakiego Kościoła pragniesz?

  1. Raport GUS 18.12.2018 „Życie religijne w Polsce. Wyniki badania spójności społecznej”. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/wyznania-religijne/zycie-religijne-w-polsce-wyniki-badania-spojnosci-spolecznej-2018,8,1.html.
  2. Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia, Warszawa 2020 ISBN: 978-83-85945-37-6
  3. Katechizm Kosciola Katolickiego Wydawnictwo Pallotinum 1994 ISBN 83-7014-221-4
  4. Zdjęcie: www.pixabay.com
O autorze

Marcin Maj

Zostaw komentarz