KONGRES Katoliczek i Katolików

Kościół na świecie

Papież Franciszek przyjął w Watykanie s. Jeannine Gramick

Papież Franciszek przyjął w Watykanie s. Jeannine Gramick

To, co kiedyś było niewyobrażalne, stało się faktem. Siostra Jeannine Gramick SL, która w roku 1977 powołała istniejącą do dziś organizację New Ways Ministry, jedno z pierwszych na świecie katolickich duszpasterstw LGBT, spotkała się w Watykanie z papieżem Franciszkiem.

50-minutowe spotkanie odbyło się we wtorek 17 października 2023 r. po południu w Domu św. Marty, rezydencji papieża w Watykanie. Na spotkaniu były także trzy osoby z New Ways Ministry.

Siostra Jeannine przyniosła papieżowi Franciszkowi pozdrowienia od katolików LGBTQ+ z amerykańskiego Kościoła. Podziękowała mu za otwartość na błogosławienie związków osób tej samej płci, a także za sprzeciw wobec penalizacji osób LGBTQ+ w społeczeństwie obywatelskim.

To spotkanie jest niezwykłe, ponieważ odzwierciedla utrwaloną już akceptację katolickiej hierarchii dla kwestii i duszpasterstwa osób LGBTQ+. Poprzedni papieże i przywódcy kościelni sprzeciwiali się siostrze Jeannine i New Ways Ministry. Obecne spotkanie pokazuje nową otwartość na podejście motywowane duszpastersko i poszukujące sprawiedliwości, które siostra Jeannine i jej organizacja od dawna praktykują.

Siostra Jeannine tak skomentowała doświadczenie spotkania z papieżem:

„To spotkanie wywołało we mnie wiele emocji. Od dnia, w którym został wybrany, kochałam i podziwiałam papieża Franciszka ze względu na jego pokorę, miłość do biednych i odrzucanych przez społeczeństwo. On jest ludzką twarzą Jezusa w naszych czasach. Papież Franciszek patrzy w Twoje serce i jego oczy mówią, że Bóg Cię kocha”.

To spotkanie było ostatnim etapem kontaktów między papieżem Franciszkiem a siostrą Jeannine i New Ways Ministry, rozpoczętych ponad dwa lata temu. Siostra Jeannine nawiązała z papieżem przyjacielską korespondencję. W jednym z listów Franciszek nazwał ją „dzielną kobietą”, a później przesłał jej odręczny list z gratulacjami z okazji 50-lecia jej pracy duszpasterskiej z osobami LGBTQ+.

Usłyszawszy od przyjaciół, że papież Franciszek bardzo pragnie spotkać się z nią, siostra Jeannine napisała z zapytaniem, czy mogłaby go odwiedzić, zabierając ze sobą Francisa DeBernardo, dyrektora wykonawczego i Roberta Shine’a, zastępcę dyrektora, którzy byli w Rzymie, aby relacjonować Zgromadzenie Ogólne Synodu o Synodalności oraz Matthewa Myersa, współpracownik New Ways Ministry. Papież Franciszek z radością powitał ją i towarzyszące jej osoby.

Komunikacja między papieżem, siostrą Jeannine a New Ways Ministry rozpoczęła się w kwietniu 2021 r., gdy DeBernardo napisał do papieża, aby wyjaśnić misję i pracę organizacji. W liście odnotowano także sporadyczne spory New Ways Ministry z Watykanem i niektórymi amerykańskimi hierarchami katolickimi w ciągu 46-letniej historii, szczególnie skupiając się na pionierskim duszpasterstwie LGBTQ+ siostry Jeannine i o. Roberta Nugenta SDS, drugiego współzałożyciela New Ways Ministry.

Papież szybko odpowiedział na ten pierwszy list wyjaśniając, że Watykan czasami otrzymuje niepełne informacje o osobach i organizacjach. Napisał, że list New Ways Ministry obiektywnie przedstawił historię i pomógł mu lepiej zrozumieć sytuację. List papieża, napisany na oficjalnym papierze firmowym Watykanu, zawierał duszpasterską zachętę. Na zakończenie papież Franciszek napisał: „Pozostaję do waszej dyspozycji”, zapraszając w ten sposób do dalszej korespondencji.

Od tego czasu siostra Jeannine i DeBernardo pisali do papieża kolejne listy, zawsze otrzymując serdeczne i pełne uznania odpowiedzi.

DeBernardo tak skomentował ostatnie spotkanie z papieżem:

„To spotkanie było uznaniem nie tylko dla siostry Jeannine i New Ways Ministry, ale także dla tysięcy osób LGBTQ+, parafii, szkół, duszpasterzy i wspólnot religijnych, które niestrudzenie pracowały na rzecz równości, a które często doświadczały wielkiej dezaprobaty i ostracyzmu podobnie jak New Ways Ministry.

„Spotkanie z papieżem Franciszkiem jest wielką zachętą dla siostry Jeannine i New Ways Ministry do kontynuowania naszej pracy w Kościele katolickim” – Robert Shine, New Ways Ministry.

Opr. na podstawie informacji New Ways Ministry

O autorze

admin

Zostaw komentarz