KONGRES Katoliczek i Katolików

Kościół na świecie

Emerytowany arcybiskup Paryża i dr nauk medycznych Michel Aupetit w KTO TV

Emerytowany arcybiskup Paryża i dr nauk medycznych Michel Aupetit w KTO TV

 

Być w KTO TV to znaczy być w Paryżu, a emerytowany arcybiskup tej metropolii wybrał Akwitanię jako miejsce swej pracy pielęgniarza ludzi najbiedniejszych i zmarginalizowanych. Z nadania papieskiego arcybiskup odwiedza też co dwa tygodnie Rzym. I choć perspektywa powrotu do stolicy w roli proboszcza zamajaczyła mu gdzieś na odległym horyzoncie, to oficjalnie pojawia się on w Paryżu jako lekarz. Ostatnio też coraz częściej jako duszpasterz zatroskany o zbawienie wiernych.

Właśnie jako lekarza zaprosiła go życzliwa mu zawsze stacja francuskiej telewizji katolickiej, aby udzielił wykładu na temat medyczny i uniwersalny jednocześnie: końca życia i śmierci.

Przed publicznością wypełniającą po brzegi salę paryskiego Kolegium Bernardynów w dniu 6 grudnia 2022 roku stanął dawny arcybiskup Paryża, ubrany w insygnia arcybiskupie, jako że godność ta nie została mu odebrana. O tym, że będzie przemawiał duchowny, nie świecki lekarz i świecki bioetyk, świadczyło też pogrążenie się w głębokiej zadumie modlitewnej, poprzedzające wykład i prośba do Ducha Św. o światło. To, co nasz Kongres czyni przed każdym zebraniem, czy to grupy, czy zebraniem ogólnym. Temat wykładu brzmiał: „Koniec życia. Człowiek wobec śmierci”. W największym felietonowym skrócie przegląd treści wykładu rysuje się w sposób następujący; po stwierdzeniu ogólnym o nieuchronności końca wszystkiego, co poczęte na ziemi, następuje przegląd historyczny sposobów traktowania tej nieuchronności losu, od średniowiecza do współczesności. Sposobów związanych z wiarą chrześcijańską. Początki chrześcijaństwa wiązały się z koniecznością przyjęcia chrztu, a rytuał ten poprzedzał pochówek. Chrztom nierzadko towarzyszyły prześladowania chrześcijan. Zmieniające się w miarę upływu czasu rytuały pochówku tak świeckich, jak i hierarchów zderzały się z panującymi na danym terytorium zwyczajami oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi i politycznymi. Kolejne epoki przynoszą różne zmiany, a pochowek hierarchów zaczyna mieć miejsce w świątyniach (wcześniej – wokół świątyń). Pierwszy pochówek biskupa w katedrze ma miejsce w XIII wieku i dotyczy katedry w Amiens. Rytuałami pochówku świeckich obdarzona została rodzina. Na niej też spoczął obowiązek przeżycia żałoby. Wiek XX przyniósł problem eutanazji – wolicjonalnej lub przymusowej, roli lekarzy w tym względzie, podawania środków farmaceutycznych i problemów z tym związanych. Z pamięcią, że lekarze są od ratowania życia.

Wiek XX przyniósł też problem aborcji, któremu poświęcał arcybiskup dużą uwagę w osobnych konferencjach za czasu swego urzędowania. Wyżej omówiony referat bioetyczny, bardzo zhumanizowany jak na lekarza, wygłosił emerytowany hierarcha jeszcze raz w Sali Karmelitów w La Rochefoucauld (departament Charente) w Akwitanii. Debatę o końcu życia, powierzoną do wykonania redaktorowi KTO Étienne Loraillère), ofiarowała ta katolicka stacja swym słuchaczom także bez udziału arcybiskupa 11 lutego ub. roku. Wznowiła też powtórki programów z licznych konferencji i debat o końcu i początku życia oraz problemów towarzyszących tym faktom biograficznym człowieka, z udziałem emerytowanego arcybiskupa lub bez, by obok wymienionego programu z dnia 2 lutego ub. roku przytoczyć tylko temat: „Charyzmy i uzdrowienia” pod redakcją Loraillère’a trzy lata wstecz czy „Soirée bioéthique en la paroisse Saint-Léon de Paris” z 3 maja 2018 roku. Tu przy obecności doktora arcybiskupa Paryża – jeszcze wówczas – Michela Aupetit, referat wygłosił prof. Emmanuel Sapin z Dijon. I wiele innych. Pod programami widnieją wpisy odbiorców w tonie: „Dlaczego jesteśmy pozbawieni Waszej obecności?”

Okazji do bywania w Paryżu ostatnimi czasy dostarcza też arcybiskupowi edycja książki w wydawnictwie Artège pt. Paternité et cléricalisme. Zawiera ona problemy pracy emerytowanego arcybiskupa Paryża, omówione powyżej.

Wydanie tej książki wzmogło częstotliwość wystąpień o tematyce duszpasterskiej w różnych miejscach kraju, by wymienić dla przykładu wygłoszone w Lourdes w czerwcu 2023 r. słowo Boże pt.: „La Puissance de Jésus: Vaincre les Épreuves, Trouver la Paix intérieure – ÉvénemenCiel2023″. Zamieszczony w Internecie, tekst ten opatrzony został niezwykle dużą ilością wpisów wdzięczności za jego jakość.  Podobny charakter ma homilia w ramach wizyty ad limina.

„Godność przystoi arcybiskupowi” –  parafrazując znany tytuł dramatu Eugene’a O’Neilla. Wyraził tę prawdę, zawartą w tytule dramatu bohater felietonu słowami pożegnania w kościele Saint-Sulpice w Paryżu: „Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione”.

Bibliografia prac, z których korzystałam, w pewnym stopniu zawarta w tekście.

Lektura francuskich programów TV KTO i prasy francuskiej.


Informacja

Bohater dwu naszych felietonów o życiu Kościoła we Francji – dr nauk medycznych i bioetyk – praktykujący 21 lat lekarz, potem kapłan i metropolita paryski – abp Michel Aupetit został oczyszczony z zarzutów, dla których  papież jego dymisję przyjął .Prokuratura nie dopatrzyła się popełnienia przestępstwa i dochodzenie umorzono.

O autorze

Regina Lubas-Bartoszyńska

Zob. "Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku". Warszawa PAN 2016, t. III, s. 163-166. .red. Ewa Głębicka..

1 Komentarz

    Juz po publikacji powyższego tekstu świat obiegła wiadomość, że „były metropolita paryski – abp Michel Aupetit – został oczyszczony z zarzutów, wskutek których odszedł z urzędu. Prokuratura nie stwierdziła popełnienia przestępstw i dochodzenie zostało umorzone.” Cytuję za „Gosciem Niedzielnym” nr 38. Dostarczycielce tej informacji, jak i wielu filmików francuskich oraz korektorce akcentowej mych felietonów – dr Marii Gubińskiej – gorąco dziekuję. Jakże słuszny okazał ssie finał mego felietonu o godności Arcybiskupa.

Zostaw komentarz