KONGRES Katoliczek i Katolików

Nasze opinie

Pomoc zza grobu

Pomoc zza grobu

Henryk Wujec powiedział przed laty: „Nigdy nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu. Nawet jak czuję się bezradny czy bezsilny, to nigdy nie usprawiedliwia tego, żebym nic nie robił! Nigdy nie wiesz, czy twoje działanie czegoś nie zmieni! Nie wiesz, czy ten twój czyn, chociaż mały, nie spowoduje jakichś zmian”.

15 sierpnia 2023 roku mięła trzecia rocznica śmierci Henryka Wujca, działacza opozycji demokratycznej w PRL-u, członka Komitetu Obrony Robotników, uczestnika obrad Okrągłego Stołu i wieloletniego posła na Sejm po 1989 r., ale przede wszystkim człowieka, który przez całe swoje życie starał się nie być bezradnym.

Od trzech lat imię Henryka Wujca nosi też Fundusz Obywatelski założony przez grupę przyjaciół Henryka, z myślą o wspieraniu tych, którzy również nie szukają usprawiedliwienia dla swojej bezczynności w niesprzyjających okolicznościach – bo nigdy nie jest tak, że nie mamy żadnego wpływu.

Profesor Andrzej Zoll wspomina Henryka Wujca słowami:

– Poznałem pana Henryka Wujca przy rozmowach „Okrągłego Stołu”. Był osobą niezwykle zasłużoną dla owocnego przebiegu rozmów i szczególnie wtedy, gdy doszło do wygrania wyborów  4 czerwca 1989 r. Była to osoba skromna, nie wysuwająca się do pierwszego szeregu. Natomiast, właśnie w kwestiach budowy społeczeństwa obywatelskiego, jego miejsce powinno być w pierwszym szeregu. 

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wspiera aktywistki i aktywistów – zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych, lub działających na własną rękę – w realizacji przedsięwzięć często bardzo lokalnych, ale mających potencjał zmieniania rzeczywistości. Wspierają także akcję “Kościół wolny od polityki.

Nasza akcja „Kościół wolny od polityki” jest z założenia akcją obywatelską, tak zresztą, jak sam Kongres Katoliczek i Katolików. ” Fundusz Obywatelski” jest organizacją, która ma duże zasługi w promowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w promowaniu idei, że państwo jest wynikiem umowy obywateli, którzy oddają cząstkę swojej wolności dla dobra wspólnego, mającego zagwarantować możliwość współdziałania obywateli, bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Obywatel jest współtwórcą państwa – podkreśla profesor Andrzej Zoll.

Przez 5 lat działalności Funduszu ze środków zebranych od obywatelek i obywateli udało się sfinansować 220 inicjatyw, na łączną kwotę 2,7 miliona złotych. Bardzo różnorodnych, pokazujących, jak obywatele i obywatelki potrafią reagować na kryzysy: praworządności, praw mniejszości, uchodźczy, jak są zdolni samoorganizować się i brać sprawy w swoje ręce, gdy zawodzą instytucje. Co łączy wszystkie projekty? Wartości takie jak: wspólnotowość, obywatelskie zaangażowanie, rozmowa mimo różnic i obywatelski – otwarty na innych – patriotyzm. Wśród nich są zarówno te podejmowane przez znane ogólnopolskie organizacje takie jak Wolne Sądy, czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka, są rozpoznawalne już dziś inicjatywy, jak Tour de Konstytucja, ale też całkiem lokalne, szukające dobra wspólnego na poziomie wsi, gminy czy miasta.

Na naszej stronie internetowej i kanale YouTube jest juz dostępna rozmowa z panem Jakubem Wygnańskim pt. Pomoc zza grobu. Zapraszamy!


Tekst pochodzi z numeru 11/23.08.2023 Naszego Tygodnika – gazetki projektu społecznego „Kosciół wolny od polityki”. Cała gazetka TUTAJ

O autorze

Kościół wolny od polityki

Nasz projekt jest odpowiedzią na problem zakulisowych koneksji urzędników państwowych i kościelnych w Polsce, które są sprzeczne z obowiązującym w niej prawem. Mimo że poruszamy tematy dotyczące państwa i Kościoła, nasz projekt ma charakter ogólnospołeczny, co oznacza, że nie będziemy w jego ramach agitować politycznie, partyjnie lub religijnie. Każdego tygodnia na naszej stronie będą pojawiały się spoty, w których pojawią się treści szczególnie ważne dla naszego projektu. Znajdziecie je w wielu miejscach w internecie.

Zostaw komentarz