KONGRES Katoliczek i Katolików

Z życia Kongresu

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wspiera akcję „Kościół wolny od polityki”

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca wspiera akcję „Kościół wolny od polityki”

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca zdecydował się wesprzeć akcję “Kościół wolny od polityki”. Bardzo dziękujemy!

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca jest to jedyny fundusz w Polsce, finansowany wyłącznie ze środków od obywateli i obywatelek, który na taką skalę wspiera lokalnych aktywistów i organizacje społeczne. Wspiera tych, którzy bronią praw obywatelskich i patrzą władzy na ręce.

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca działa jako wyodrębniony fundusz prowadzony przez Fundację dla Polski. Fundacja, która powstała na początku transformacji demokratycznej w Polsce, od pierwszych lat prowadzonej działalności realizowała inicjatywy na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatorami jej powstania byli m.in. Bronisław Geremek, Stefan Meller, Andrzej Wajda i Jerzy Turowicz. Fundacja odgrywała i odgrywa ważną rolę we wspieraniu aktywności obywatelskiej i rozwoju filantropii w Polsce. Henryk Wujec koordynował w Fundacji dla Polski w latach 2003-2010 Program Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. Członkowie Komitetu Społecznego na Rzecz Funduszu Obywatelskiego wspólnie uznali, że ze względu na doświadczenie oraz potencjał, to właśnie Fundacja dla Polski będzie najlepszą instytucją, w ramach której Fundusz rozpoczął swoją działalność. Fundacja, w porozumieniu z Komitetem prowadzi obsługę Funduszu i dystrybucję zgromadzonych środków.

Społeczny Komitet na rzecz Funduszu Obywatelskiego został powołany przez osoby fizyczne związane z działającym w latach 2001-2015 Stowarzyszeniem na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. Komitet wyznacza kierunki działania Funduszu, obszary i formy wsparcia udzielanego przez Fundusz. Komitet, obok Komisji Oceniających, które przyznają wsparcie w ramach konkursów grantowych, decyduje o przyznaniu wsparcia z Funduszu w ramach procedury grantów na zaproszenie.

Co wyróżnia Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca?

Niezależność

Działania finansujemy z wpłat od obywateli i obywatelek.

Elastyczność

Dostosowanie wsparcia do aktualnych potrzeb społeczeństwa obywatelskiego.

Szybkość

Działanie bez zbędnych formalności.

Lokalność

Szeroka sieć kontaktów w środowisku organizacji społecznych, dzięki temu nawet małe kwoty wsparcia robią dużą różnicę.

Roztropność

Umiejętność wsparcia zarówno lokalnych inicjatyw, jak i działań ogólnopolskich o strategicznym znaczeniu

Fundusz Obywatelski, za zgodą rodziny, od sierpnia 2020 roku nosi imię Henryka Wujca, który uosabiał przywiązanie do wartości takich jak odwaga, wrażliwość na los krzywdzonych, osobista integralność i najlepiej pojęty – otwarty na innych – patriotyzm.

Henryk Wujec (1940-2020), fizyk, działacz opozycji demokratycznej, polityk i działacz społeczny, współorganizator akcji pomocy dla represjonowanych robotników Ursusa i Radomia, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, członek Komitetu Samoobrony Społecznej “KOR”, współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, członek władz NSZZ „Solidarność”, w latach osiemdziesiątych więzień polityczny, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł na Sejm w latach 1989-2001, wiceminister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka, doradca ds. społecznych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przewodniczący Forum Polsko-Ukraińskiego, członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, realizator Programu Rozwoju Produktów Regionalnych i Lokalnych w Fundacji dla Polski; współzałożyciel i prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, przewodniczący Stałej Konferencji Ekonomii Społecznej, tutor w Szkole Liderów.

Człowiek niezwykłej wrażliwości, pracowitości i odwagi. Orędownik i praktyk dialogu. Był i pozostaje inspiracją i wzorem dla kilku pokoleń ludzi, zaangażowanych w sprawy publiczne w Polsce.

Materiały  pochodzą ze strony https://www.funduszobywatelski.pl/

Zostaly udostępnione dzięki uprzejmości Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

O autorze

Kościół wolny od polityki

Nasz projekt jest odpowiedzią na problem zakulisowych koneksji urzędników państwowych i kościelnych w Polsce, które są sprzeczne z obowiązującym w niej prawem. Mimo że poruszamy tematy dotyczące państwa i Kościoła, nasz projekt ma charakter ogólnospołeczny, co oznacza, że nie będziemy w jego ramach agitować politycznie, partyjnie lub religijnie. Każdego tygodnia na naszej stronie będą pojawiały się spoty, w których pojawią się treści szczególnie ważne dla naszego projektu. Znajdziecie je w wielu miejscach w internecie.

Zostaw komentarz