KONGRES Katoliczek i Katolików

Nasze opinie

Fałszywi obrońcy Kościoła

Fałszywi obrońcy Kościoła

Projekt ustawy „W obronie chrześcijan” zgłoszony przez posłów Suwerennej Polski jest szkodliwą dla Kościoła katolickiego inicjatywą z kilku powodów:

Po pierwsze, bo stwarza wrażenie, jakoby określone ugrupowanie polityczne troszczyło się bardziej niż pozostałe partie o Kościół katolicki – licząc na wdzięczność wiernych przy urnach wyborczych.

Po drugie, bo pozoruje kierowanie się zasadami moralnymi obowiązującymi chrześcijan, podczas gdy w praktyce swojego działania te zasady permanentnie łamie (zorganizowany hejt wobec sędziów, szykany wobec niezależnych prokuratorów, polityka personalna promująca osoby dyspozycyjne i służalcze, brak poszanowania dla Konstytucji).

Po trzecie, bo zmierza do ograniczenia wolności słowa i krytyki duchownych – nawet w przypadkach najbardziej podłych zachowań.

Po czwarte, bo usiłuje regulować zasady funkcjonowania państwa według norm religijnych, co jest sprzeczne z zasadą odrębności światopoglądowej poszczególnych obywateli pluralistycznego społeczeństwa.

Katoliczki i katolicy dostrzegający negatywny wpływ na życie publiczne w Polsce zakulisowych powiązań między państwem i Kościołem zainicjowali projekt społeczny „Kościół wolny od polityki”, aby Kościół zachował kręgosłup oraz swoją misję głoszenia ewangelii i głoszenia zasad moralnych.

Działamy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, dbając o praworządność, przejrzystość i równość w naszym życiu publicznym. Nie prowadzimy działalności politycznej w podstawowym znaczeniu tego słowa, czyli nie podejmujemy aktywności mającej na celu zdobycie i utrzymanie władzy państwowej. Dla nas ważne jest respektowanie fundamentalnych zasad, na których powinno opierać się całe życie społeczne, więc także polityka i życie religijne.

Więcej: www.wolnyodpolityki.pl

O autorze

Jan Rodowicz

Zostaw komentarz