KONGRES Katoliczek i Katolików

Postulaty

Uzasadnienie – Postulat IV

Uzasadnienie – Postulat IV

Uzasadnienie – Postulat IV

Oczywiste wydaje się, że w każdej parafii powinno istnieć dobrze funkcjonujące duszpasterstwo młodzieży. Błędem jest jednak zakładanie, że każdy młody ksiądz lub siostra zakonna (ze względu na swój wiek właśnie) mają predyspozycje do pracy z młodzieżą. A taka często jest praktyka: młody wikariusz zajmuje się katechezą i ministrantami (dwa, trzy lata, bo potem jest przenoszony do kolejnej parafii), młoda zakonnica przygotowuje dzieci do pierwszej komunii czy młodzież do bierzmowania.

Wielość problemów, z którymi dziś borykają się młodzi ludzie powoduje, że praca z nimi, towarzyszenie im wymaga wieloaspektowego przygotowania: wiedzy, głębokiego namysłu nad strategią działań, doświadczenia, czasu. Konieczne jest, by ci, którzy mają prowadzić duszpasterstwa byli kompetentni, ale i mieli do kogo zwrócić się o fachową pomoc i motywację do działania. Każda diecezja powinna mieć ośrodek, w którym tę wiedzę liderzy duszpasterstw młodzieżowych mogliby zdobyć. Szkolenie powinno obejmować przede wszystkim kwestię komunikacji: języka, relacyjności. Powinno się opierać na aktualizowanej wiedzy zdobywanej przez ankiety, badania socjologiczne, w oparciu o którą można tworzyć nowy styl pracy polegającej na towarzyszeniu, a nie instruowaniu – i dokonywać jego ewaluacji. Gdyby powstało takie zaplecze, a dzięki niemu profesjonalne kadry, byłoby też łatwiej organizować systemową pomoc dla młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. Poza tym przygotowani liderzy mogliby faktycznie skupić się na pracy, do której zostali przygotowani i zapewnialiby ciągłość działań.

 

Treść postulatu IV

Postulujemy utworzenie diecezjalnych ośrodków szkolenia i permanentnego dokształcania się liderów duszpasterstw młodzieżowych (świeckich i duchownych).

Podczas zorganizowanego przez Kongres Katoliczek i Katolików Forum OBECNI W KOŚCIELE (Łódź, 22 – 23. 10. 2022) przedstawiono 10 postulatów skierowanych do hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Nasze postulaty są owocem prawie dwuletnich dyskusji i przemyśleń w grupach roboczych Kongresu. Oczekujemy, że poruszą zarówno tych, którzy sprawują władzę w Kościele, jak i wszystkich innych, dla których Kościół nie jest obojętny i którzy chcą czuć się za niego odpowiedzialni.

Wszystkie postulaty można znaleźć TUTAJ

O autorze

admin

Zostaw komentarz