KONGRES Katoliczek i Katolików

Postulaty

Uzasadnienie – Postulat I

Uzasadnienie – Postulat I

Uzasadnienie – Postulat I

W dojrzałej wspólnocie nadużycia popełniane przez duchownych i osoby konsekrowane nie mogą być ukrywane przed opinią wiernych. Nade wszystko jednak sprawiedliwość domaga się zadośćuczynienia wobec osób skrzywdzonych przez ludzi Kościoła.

Treść postulatu I

Postulujemy zatem, aby wzorem Kościołów w innych krajach, Konferencja Episkopatu Polski powołała niezależną komisję ekspercką do zbadania archiwów wszystkich kurii diecezjalnych i zakonnych pod kątem popełnianych nadużyć i przestępstw seksualnych, których dopuściły się osoby duchowne i konsekrowane. Komisja powinna działać w celu sporządzenia rzetelnego raportu dla Kościoła w Polsce, obejmującego okres po II Soborze Watykańskim. Raport ten powinien służyć wypracowaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo wszystkim członkom Kościoła.

Podczas zorganizowanego przez Kongres Katoliczek i Katolików Forum OBECNI W KOŚCIELE (Łódź, 22 – 23. 10. 2022) przedstawiono 10 postulatów skierowanych do hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Nasze postulaty są owocem prawie dwuletnich dyskusji i przemyśleń w grupach roboczych Kongresu. Oczekujemy, że poruszą zarówno tych, którzy sprawują władzę w Kościele, jak i wszystkich innych, dla których Kościół nie jest obojętny i którzy chcą czuć się za niego odpowiedzialni.

Wszystkie postulaty można znaleźć TUTAJ

O autorze

admin

Zostaw komentarz