KONGRES Katoliczek i Katolików

Z życia Kongresu

Walne Spotkanie KKiK 09.06 g. 20:00 MSTeams

Walne Spotkanie KKiK 09.06 g. 20:00 MSTeams

Serdecznie zapraszamy wszystkich Kongresowiczów, sympatyków oraz osoby zainteresowane dołączeniem na Zgromadzenie Ogólne Kongresu, które odbędzie się w czwartek 9 czerwca 2022 o godz. 20:00 na platformie Teams.

Głównym tematem spotkania będzie planowana na jesień konferencja Forum Obecni w Kościele. Zostanie wyjaśniony cel konferencji i przedstawiony jej program. Zaprosimy Was do związanych z konferencją grup roboczych (finansowej, medialnej, merytorycznej itp.). Wspólnie zastanowimy się również nad budżetem konferencji i możliwością pozyskania środków na jej realizację.

Z wielką radością oczekujemy na okazję do spotkania i usłyszenia się, choćby w formie zdalnej, toteż cieszymy się i liczymy na waszą obecność.

Link do spotkania:

Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ3YTkzMmEtNTU2OS00MDVjLWI0ZWUtMjBiY2VlNmUzMjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268e864a8-5848-45f3-bd5d-7c0ff626bdf8%22%2c%22Oid%22%3a%224d65c3df-b19e-43e7-a28c-fdca61db87ce%22%7d

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

O autorze

admin

Zostaw komentarz