KONGRES Katoliczek i Katolików

Z życia Kongresu

Zgromadzenie Ogólne Kongresu — zapraszamy!

Zgromadzenie Ogólne Kongresu — zapraszamy!

Drogie, Drodzy!

Serdecznie zapraszamy wszystkich Kongresowiczów, sympatyków oraz osoby zainteresowane dołączeniem na Zgromadzenie Ogólne Kongresu, odbywające się w środę, 6 kwietnia 2022 o godz. 20:00 na platformie Teams.

Oto najważniejsze tematy, którymi chcemy się zająć:

  1. Informacja o Fundacji na rzecz Kongresu Katoliczek i Katolików, która została zarejestrowana 25 marca 2022 r.
  2. Kwestie synodalne: kongresowicze opowiedzą o spotkaniach synodalnych w Warszawie i Krakowie; porozmawiamy o tym, jak wyglądają konsultacje w grupach kongresowych; przedstawimy wstępny plan przewidywanego na jesień dużego kongresowego wydarzenia, które nazwaliśmy Synodem świeckich; porozmawiamy o powołaniu komisji, która napisze naszą syntezę synodalną.
  3. Rekolekcje o Wolności, na które zaprosi o. Paweł Gużyński.
  4. Projekt wydarzenia upamiętniającego osoby zmarłe na Covid.
  5. Pomoc Ukrainie, zwłaszcza w zakresie zakupu leków i sprzętu medycznego, jako jedno ze stałych i długofalowych działań Kongresu.

Z wielką radością oczekujemy na okazję do spotkania i usłyszenia się, choćby w formie zdalnej, toteż cieszymy się i liczymy na waszą obecność.

Link dla uczestników podamy w dniu spotkania.

Mamy nadzieję, do zobaczenia!

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdmNmVkNjgtNTU2MC00YjRjLTk3ZTAtYmVkNjYxMTQ2MmQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268e864a8-5848-45f3-bd5d-7c0ff626bdf8%22%2c%22Oid%22%3a%224d65c3df-b19e-43e7-a28c-fdca61db87ce%22%7d

O autorze

admin

Zostaw komentarz