KONGRES Katoliczek i Katolików

Kościół na świecie

„Fratelli tutti” rok później. Kto przekuwa słowa w czyny?

„Fratelli tutti” rok później. Kto przekuwa słowa w czyny?

Niedawno minął rok od ukazania się encykliki papieskiej Fratelli tutti. Rocznica automatycznie nasuwa pytanie, jak przebiegło spotkanie przesłania Franciszka z realiami codzienności. Ilu wiernych podjęło refleksję na tematy zawarte w tejże encyklice? Kto wygłaszał kazania na jej podstawie? Czy podjęto jakieś działania zainspirowane jej treścią?

W duchu optymizmu nasuwają się dwa przykłady zza oceanów, gdzie wiara w zdolność encykliki do wzbogacenia naszego człowieczeństwa zaowocowała konkretnymi inicjatywami. 

 

Religijna mozaika w Singapurze

Artykuł z czerwca bieżącego roku informował, że promocja międzyreligijnego dialogu w duchu Fratelli tutti wśród młodzieży stała się jedną z inicjatyw i wytycznych Kościoła w Singapurze, świętującego w 2021 roku 200-lecie poznania wiary chrześcijańskiej. W tym celu Rada Archidiecezjalna do Spraw Dialogu Międzyreligijnego zorganizowała na platformie internetowej Forum Międzyreligijne, w którym wzięło udział 160 młodych ludzi różnych religii wyznawanych w Singapurze: hinduiści, żydzi, buddyści, taoiści, chrześcijanie (katolicy, protestanci, prawosławni), muzułmanie, sikhowie i bahaici. Wydarzenie to, zorganizowane we współpracy z Wee Kim Wee Centrum Zarzadzania Uniwersytetu Singapurskiego i Szkolą Studiów Międzynarodowych, było wspierane przez Ministerstwo do spraw Kultury, Wspólnoty i Młodzieży.

W gronie mówców znaleźli się ks. John-Paul Tan, wikariusz geralny do spraw dialogu międzyreligijnego, o. Derrick Yap z zakonu braci mniejszych, prof. Justin Tse i prof. Mohamed Bin Ali, którzy przedstawili pojmowanie encykliki Fratelli tutti z perspektywy katolickiej, laickiej i islamskiej. O. Yap mówił o duchowym zapleczu dokumentu i wezwaniu do braterstwa w nowoczesnym, przesiąkniętym indywidualizmem świecie. Prof. Mohamed podkreślił akcenty wspólne z nauczaniem islamu, takie jak człowieczeństwo, ludzką godność, braterstwo i społeczną solidarność. Prof. Justin Tse natomiast zaprezentował spojrzenie laickie w wykładzie o wpływie religii na historię cywilizacji. Podkreślono też, że Fratelli tutti zostało zainspirowane życiem i nauczaniem św. Franciszka.

Uczestnicy Forum pracowali w grupach dyskusyjnych i podczas warsztatów, gdzie roztrząsano rozmaite tematy wyłonione z rozdziałów encykliki. Wśród tematów znalazły się: waga społecznego dialogu, autentyczne relacje międzyludzkie w epoce Internetu, dążenie do cywilizacji miłości, potrzeba stworzenie okazji do wspólnego działania społeczności religijnych i adekwatność religii w coraz bardziej zlaicyzowanym świecie.

Wspólne odczucie, które narodziło się podczas Forum, wskazywało, że dialog nie może być celem samym w sobie. Powinien natomiast być środkiem umożliwiającym wspólne działanie na rzecz lepszego jutra.

Kolejnym wspólnym stanowiskiem było pragnienie, aby dialog międzyreligijny przełożyć na konkretne akcje, które mogą mieć miejsce w życiu codziennym. Podczas dyskusji, w jaki sposób młodzież może pomoc w rozwoju dialogu, uzgodniono, że „trzeba zacząć od drobnych uczynków i ogólnego przeslania miłości’.

Za: Agenzia Fides

 

Amerykańscy biskupi cywilizują podzielonych wiernych

Konferencja Katolickiego Episkopatu w Stanach Zjednoczonych we wrześniu bieżącego roku zapoczątkowała inicjatywę pod bezpretensjonalną nazwą Ucywilizujmy! Polityka w lepszym gatunku (Civilize It: A Better Kind of Politics), mającą na celu przeciwdziałanie wzrastającej polaryzacji społeczeństwa. Inicjatywa została zainspirowana wezwaniem z encykliki Fratelli tutti do lepszego rodzaju polityki, takiej, która będzie służyła wspólnemu dobru. Udział w szerzeniu tejże inicjatywy weźmie wiele diecezji w całym kraju.

Arcybiskup Paul S. Coakley z diecezji w Oklahomie wyjaśnia, że inicjatywa ma „wyposażyć katolików w narzędzia radzenia sobie z podziałami w społeczeństwie. Te silne podziały sabotują zdolność Kościoła do efektywnego dawania świadectwa życiu i godności człowieka w kontekście rodziny, parafii czy sfery polityki. We Fratelli Tutti papież Franciszek oferuje nam odmienną drogę, opartą na wartościach głoszonych w Ewangelii, sprawiedliwości i prawdzie. Moją nadzieją jest, że nasza inicjatywa pomoże nam wszystkim w próbie stania się ‘sąsiadami ze wszystkimi’, do czego wzywa nas Ojciec Święty, i dopomoże nam w podjęciu wyzwań spotkania, dialogu, poszukiwania prawdy i kreatywnego rozwiazywania problemów, aby wszyscy katolicy mogli razem pracować na rzecz wspólnego dobra”. 

Episkopat opracował materiały, które mają pomóc wszystkim ludziom dobrej woli budować i pielęgnować kulturę spotkania i współpracy zakorzenioną w prawdzie, sprawiedliwości i solidarności. Na stworzonej w tym celu stronie internetowej wierni mogą dotrzeć do zbioru praktycznych porad, a także refleksji, modlitw i wskazówek, jak zrewaloryzować poglądy oraz wejrzeć w swoje sumienie. Wśród materiałów znajduje się także zwięzła, ale konkretna lista postanowień, do powzięcia których zachęcają biskupi:

– w czynach i słowach uszanować godność każdej osoby, nawet tych, z którymi się nie zgadzam;

– z szacunkiem wysłuchać innych w celu zrozumienia ich doświadczeń, odmiennych od mojego;

– krytycznie przeegzaminować moją własną perspektywę w celu upewnienia się, że jest zakorzeniona w prawdzie, że moje źródła informacji nie są zmanipulowane lub pełne uprzedzeń;

– formować moje sumienie poprzez naukę Kościoła i wskazówki uznanych autorytetów;

– dokonać refleksji nad moimi wartościami i wraz z innymi zidentyfikować te wartości, które są dla nas wspólne;

– być otwartym na dialog, który może wymagać zrewidowania moich opinii lub opinii innych, budować mosty;

– postrzegać różnice zdań jako szanse na konstruktywną polemikę, która ma potencjał doprowadzić do rozwiązań na rzecz wspólnego dobra, współpracować z innymi w kreowaniu tych rozwiązań.

Za United States Conference of Catholic Bishops

O autorze

Agnieszka Trambowicz

Zostaw komentarz