KONGRES Katoliczek i Katolików

Z życia Kongresu

Jak powstał kanon Biblii? Wykład Vyacheslava Okuna SJ

Jak powstał kanon Biblii? Wykład Vyacheslava Okuna SJ

Jak powstał kanon Biblii?

Dowiemy się już w czwartek, 29 lipca o godz. 18:00.

Zapraszamy do Letniej Akademii Kongresu.

Tematem pierwszego wykładu, który poprowadzi dla nas biblista Vyacheslav Okun SJ, będzie historia powstania katolickiego kanonu Biblii. 

Spotkanie będzie miało charakter popularyzatorski, a nie naukowy – mamy wszak wakacje!

Wykład i dyskusja odbędą się w języku polskim. 

Dołącz do spotkania na komputerze lub w aplikacji mobilnej


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzMwNGE0ZTQtMzZjYy00YzdlLTkxZmEtYmY1NTQ3MmE0ODhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268e864a8-5848-45f3-bd5d-7c0ff626bdf8%22%2c%22Oid%22%3a%224d65c3df-b19e-43e7-a28c-fdca61db87ce%22%7d

O autorze

admin

Zostaw komentarz