KONGRES Katoliczek i Katolików

Synod

Papież mianował relatora generalnego Synodu Biskupów. „Otwarty na kapłaństwo kobiet”

Papież mianował relatora generalnego Synodu Biskupów. „Otwarty na kapłaństwo kobiet”

Kard. Jean-Claude Hollerich z Luksemburga otrzymał od papieża nominację na relatora generalnego najbliższego Synodu Biskupów.

Rola relatora generalnego na Synodzie jest bardzo istotna – to on na początku obrad omawia najważniejsze zagadnienia, nad którymi mają dyskutować biskupi, podsumowuje też przemówienia członków Synodu. – Relator odgrywa wiodącą rolę podczas obrad, do jego zadań należy bowiem zapewnienie płynności dyskusji i doprowadzenie do konsensusu we wnioskach końcowych – twierdzi ks. Thommas J. Reese, autor książki „Watykan od wewnątrz. Polityka i organizacja Kościoła katolickiego”.

Kard. Hollerich jest jezuitą i pierwszym kardynałem w historii Luksemburga. Od 2011 r. pełni funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Dał się poznać jako gorący zwolennik krytykowanej przez wielu konserwatywnych hierarchów niemieckiej drogi synodalnej, w ramach której rozważane są m.in. kwestie uznania przez Kościół par jednopłciowych i kapłaństwa kobiet. – Bardzo doceniam odwagę zadawania ważnych pytań – mówił w wywiadzie dla serwisu katholisch.de. Za najważniejsze zagadnienie drogi synodalnej uznał debatę nad pozycją kobiet w Kościele. Na pytanie, czy powinny one zostać dopuszczone do kapłaństwa, w tej samej rozmowie odpowiedział: – Jestem na to otwarty.

Kard. Hollerich wielokrotnie wzywał do nawrócenia ekologicznego, postulował odchodzenie od paliw kopalnych, wzywał do większej pomocy imigrantom, a także popierał pomysł wprowadzenia dochodu podstawowego. Jednocześnie pryncypialnie bronił nauczania katolickiego w sprawie aborcji. W ostatnich miesiącach wzywał do zwołania kontynentalnego Synodu ds. Europy. Narzekał, że poszczególne Episkopaty naszego kontynentu zbyt mało ze sobą rozmawiają, stąd ich podejście do wielu kwestii różni się diametralnie. Jako przykład takiej sytuacji podawał różnice między biskupami niemieckimi, którzy otwarcie rozmawiają o błogosławieniu par jednopłciowych, a polskimi hierarchami wypowiadającymi się o osobach LGBT+ w zupełnie innym tonie.  

Zwołanie XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów ogłosił w marcu ub. roku papież Franciszek. Ma on być poświęcony synodalności Kościoła. Początkowo obrady biskupów miały się odbyć w październiku 2022 r. Jednak w marcu tego roku przełożono je o rok, wydłużając proces przygotowawczy. Czas ten ma być wykorzystany do szeroko zakrojonych konsultacji z całym Ludem Bożym. 

O autorze

Marcin Dzierżanowski

Zostaw komentarz