KONGRES Katoliczek i Katolików

Z życia Kongresu Top news

Zapraszamy na Drogę Światła

Zapraszamy na Drogę Światła

Zapraszamy do współtworzenia i współuczestnictwa w kolejnej modlitwie – Drodze Światła, na której spotkamy się 9 maja (niedziela) o godz. 20:00.  

Droga Światła (Via Lucis) to nabożeństwo, które po raz pierwszy odprawiono we Włoszech w 1988 roku. Inspiracją były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie, przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła). W 2002 roku Via Lucis została oficjalnie zatwierdzona przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, jednak jej kształt (np. nazwy stacji) nie jest jeszcze ostatecznie ustalony. 

Zapraszamy Was do współtworzenia Kongresowej Drogi Światła, poprzez dzielenie się Waszymi rozważaniami tajemnic paschalnych – spotkań ze Zmartwychwstałym Panem według proponowanych fragmentów NT:

Spotkanie 1 Pan Jezus powstaje z martwych (1 Kor 15,1-20)

Spotkanie 2 Uczniowie przy pustym grobie (Łk 24,1-11)

Spotkanie 3 Zmartwychwstały Jezus spotyka Marię Magdalenę (J 20, 11-18)

Spotkanie 4 Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus (Łk 24, 13-27)

Spotkanie 5 Jezus objawia się przy Łamaniu Chleba (Łk 24, 28-35)

Spotkanie 6 Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Apostołom (Łk 24, 36-43)

Spotkanie 7 Jezus przekazuje władzę odpuszczania grzechów (J 20, 19-23)

Spotkanie 8 Zmartwychwstały Jezus umacnia wiarę Tomasza (J 20, 24-29)

Spotkanie 9 Jezus spotyka Uczniów nad Jeziorem Galilejskim (J 21, 1-14)

Spotkanie 10 Zmartwychwstały Jezus powierza Piotrowi Swój Kościół (J 21, 15-17)

Spotkanie 11 Jezus zawierza Uczniom misje wobec świata (Mt 28, 16-20)

Spotkanie 12 Wniebowstąpienie (Łk 24, 44-53)

Spotkanie 13 Oczekiwanie na Ducha Świętego (Dz 1, 1-8)

Spotkanie 14 Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2, 1-13)

//K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały.

W.: Przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.//

Zapraszamy do dzielenia się rozważaniami tajemnic Światła – czekamy na Wasze zgłoszenia i teksty – do wyboru poprzez 

  • czat MS Teams – Zespół Organizacyjny

lub

do 7 maja (piatek).

Z Waszych rozważań przygotujemy plik z tekstem całego nabożeństwa, analogicznie jak Kongresowej Drogi Krzyżowej.

Poniżej rozważania Drogi Krzyżowej (pdf):

O autorze

admin

Zostaw komentarz