Ora et labora w Wielkim Poście

Ora et labora w Wielkim Poście

W ostatnich tygodniach dochodzi do wielu dewastacji świątyń, wizerunków czy pomieszczeń przykościelnych. W Poznaniu – w moim mieście, w jednej z parafii „nieznani sprawcy” wielokrotnie zniszczyli … drzwi wejściowe obrażającymi  księży […]

Więcej
 Rozważanie na Wielki Post

Rozważanie na Wielki Post

Wielki Post, podobnie jak tajemnice bolesne w różańcu, jest “nie dla mnie”. Gorzkie żale. Celebrowanie cierpienia. Umartwianie się. Martyrologia śmierci (jak wiemy, społecznie obecna nie tylko w rzeczywistości rzymskokatolickiej, ale […]

Więcej