Język w Kościele

Język w Kościele

Udział w życiu religijnym  jest w dużej mierze  zapośredniczony przez język.  Rodzą się pytania: jak obecnie funkcjonuje język religijny? Czy i co można i należałoby zrobić, aby w poszczególnych sferach […]

Więcej