KONGRES Katoliczek i Katolików

Kongres dla uchodźców

Apel do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne otoczenie uchodźców opieką i ochroną państwa polskiego

Apel do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej o niezwłoczne otoczenie uchodźców opieką i ochroną państwa polskiego

Kongres Katoliczek i Katolików

ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa, e-mail: [email protected]

Apel do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej

o niezwłoczne otoczenie uchodźców opieką i ochroną państwa polskiego

Warszawa, 22 października 2021


Szanowny Pan
Prezes Rady Ministrów
Mateusz Morawiecki
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

My, uczestnicy Kongresu Katoliczek i Katolików wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec niehumanitarnego postępowania służb państwowych w stosunku do ludzi, którzy w ostatnich miesiącach przez Białoruś przedostają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie negując obowiązku strzeżenia granicy państwowej ani zbrodniczej polityki reżimu Aleksandra Łukaszenki, celowo sprowadzającego migrantów na granicę polsko-białoruską, protestujemy przeciwko nieludzkim działaniom służb państwowych, wywożących ludzi, w tym dzieci i ludzi chorych, którzy już dostali się na terytorium Polski, z powrotem na granicę bez zapewnienia im jakiegokolwiek schronienia, opieki medycznej i prawnej.

Domagamy się zorganizowania w strefie przygranicznej z Białorusią obozów przejściowych dla migrantów, w których ludzie ci mogliby otrzymać podstawową pomoc do przetrwania okresu weryfikacji ich tożsamości i wniosków o ochronę międzynarodową. W przypadku ludzi starych, chorych, dzieci i kobiet w ciąży domagamy się zorganizowania korytarzy humanitarnych, którymi ludzie ci mogliby dostać się do bezpiecznych miejsc pobytu. Zapewniamy o naszej woli pomocy materialnej i organizacyjnej w tej sprawie.

Sprzeciwiamy się rządowej propagandzie, która dehumanizuje migrantów, pozbawia społeczeństwo rzetelnej informacji o ich sytuacji i sprowadza nas, obywatelki i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, do roli świadków ludzkiej tragedii, pozbawionych wpływu na los tych, którzy jej doświadczają. Nie zgadzamy się na takie traktowanie.

Jako katolicy i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej domagamy się od rządu natychmiastowego i bezwarunkowego zaprzestania nielegalnych, nieludzkich i niechrześcijańskich działań wobec migrantów.

Uczestnicy Kongresu Katoliczek i Katolików

Do wiadomości:

Migrants & Refugees Section, Integral Human Development

Palazzo San Calisto, 00120 Vatican City

International Catholic Migration Commission

ICMC, Inc. Development Office: 31 Milk Street, Suite 315 Boston, MA 02109, United States of America

O autorze

admin

2 Komentarze

    Bardzo dobrze skonstruowane wystąpienie, konsolidujące i wyrażające istotne stanowiska dotyczące problemu. Jako obywatel, chrześcijanin i uczestnik Kongresu utożsamiam się z przesłaniami płynącymi z niniejszego apelu.

    Dziękuję za ten ważny list.
    Idąc krok dalej, być może należy wrócić do propozycji papieża Franciszka przyjęcia uchodźców, po jednej rodzinie w każdej z parafii. Andrzej Kozielski

Zostaw komentarz