KONGRES Katoliczek i Katolików

Kongres dla Ukrainy

To już rok wojny…

To już rok wojny…

Kongres od początku wojny w Ukrainie aktywnie włączył się w pomoc. Stał się częścią nieformalnej sieci organizacji, które współpracując ze sobą, organizowały transporty do Ukrainy, zarówno dla ludności cywilnej, służby medycznej jak i wojska.

Na samym początku wojny Kongres uczestniczył wraz z Fundacją im. Janusza Kurtyki, Komitetem Obrony Demokracji Małopolskie, Ukrainę-Hilfe Osnabrück, Krakau , Ternopil w sfinansowaniu busa, który następnie woził w Ukrainie pomoc i ludzi w ramach współpracy z Obroną Terytorialną Tarnopola. Obecnie służy w jednostce Karpacka Sicz. Kupiliśmy także prowiant dla walczących żołnierzy.

Latem sfinansowaliśmy transport niemieckiej Fundacji Pro Femina, która dostarczała żywność i inne towary potrzebne dla cierpiących matek i dzieci.

Jesienią współfinasowaliśmy transport łóżek szpitalnych podarowanych przez Plateforme de la Solidarité Humaine de l’Herault.

W styczniu współfinansowaliśmy nabycie cieplej termicznej bielizny dla żołnierzy ukraińskich walczących w Bachmucie.

O autorze

Fryderyk Zoll

Fryderyk Andrzej Zoll, prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück, dr h.c. Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu w Tarnopolu. Zajmuje się przede wszystkim europejskim prawem prywatnym i prawem porównawczym. Członek KOD Małopolskie, wcześniej przez wiele lat pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego; członek European Law Institute. W Kongresie członek Zespołu Organizacyjnego Kongresu i grup "Władza", "Państwo - Kościół".

Zostaw komentarz