KONGRES Katoliczek i Katolików

Kongres dla Ukrainy

Apel Grupy Granica

Apel Grupy Granica

Do Polski napłynęło już prawie milion osób uciekających od okropieństwa wojny z Ukrainy. Uciekają, aby ratować swoje życie. Wśród nich są obywatele ponad stu krajów świata, którzy znaleźli się na Ukrainie w momencie wybuchu wojny.  

Grupa Granica wraz z kilkudziesięcioma innymi organizacjami społecznymi apeluje, abyśmy w swoich działaniach nie segregowali uchodźców ze względu na ich narodowość czy rasę. Dotyczy to również planowanych działań prawnych polskiego rządu, który pomocą chce objąć tylko obywateli Ukrainy, a nie inne osoby, których dotknął ten konflikt zbrojny. 

Podajemy pełny tekst apelu organizacji społecznych. Apelujemy, abyśmy w swoich działaniach obejmowali troską wszystkich uchodźców. 

Grupa Granica – Strona główna | Facebook

Plakat ze strony Grupy Granica 

Apel Grupy Granica

Od najazdu Rosji na Ukrainę przybywają do Polski osoby uciekające przed atakami rosyjskich wojsk. Wśród nich są zarówno obywatele i obywatelki Ukrainy, jak również osoby pochodzące z innych państw, które w Ukrainie znalazły swój dom. Pamiętajmy, że wszyscy oni uciekają przed tym samym wrogiem i są w takiej samej sytuacji. Wszyscy oni muszą zostać wpuszczeni do Polski i traktowani na takich samych zasadach. Stąd, zarówno działania na samej granicy, jak i planowane przez polski rząd przepisy, muszą objąć w takim samym stopniu pomocą i ochroną wszystkich uciekających.
Takie same apele płyną do nas od organizacji ukraińskich. 2 marca 9 organizacji broniących praw człowieka i pracujących w Ukrainie wezwało do równego traktowania wszystkich uciekających z Ukrainy, niezależnie od ich narodowości. Ten sam głos płynie od organizacji ukraińskich pracujących w Polsce - Fundacji Nasz Wybór oraz Związku Ukraińców w Polsce. 

W tej dramatycznej sytuacji wojny za naszymi granicami, nie możemy dać się podzielić. I sami jako państwo i społeczeństwo nie możemy dzielić innych. Dlatego, wspierając głos naszych kolegów i koleżanek Ukraińców i Ukrainek, apelujemy do polskiego rządu o zapewnienie procedur, które przeciwdziałać będą dyskryminacji na granicach i segregacji ludzi z uwagi na ich kolor skóry, narodowość czy religię. Apelujemy o wprowadzenie regulacji prawnych, które zaoferują taką samą pomoc dla wszystkich uchodźców i uchodźczyń z terenu Ukrainy.

Grupa Granica
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Nomada
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Fundacja Ośrodka KARTA
Fundacja Otwarty Plan
Fundacja Autonomia
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Fundacja Res Publica
Fundacja dla Polski
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP 
Fundacja im. Stefana Batorego
Wolne Sądy
Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
Kampania Przeciw Homofobii
Komitet Obrony Demokracji
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW)
Grupa Ponton 
Fundacja Wolni Obywatele RP
Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka
Stowarzyszenie Lepszy Świat
Fundacja Kultura Liberalna
Fundacja Feminoteka
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Stowarzyszenie Czasu Kultury
Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
Fundacja Pole Dialogu 
Fundacja BEZLIK
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Stowarzyszenie Egala 
Studencki Komitet Antyfaszystowski
Fundacja na rzecz Praw Ucznia 
Poznańska Garażówka
Pogotowie “Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP 
Instytut Spraw Publicznych
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)
Stowarzyszenie Kobiety Filmu
Stowarzyszenie Jeden Świat z Poznania
Fundacja Droga Kobiet
Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy 
Akcja Demokracja
Badacze i Badaczki na Granicy
Centrum Badań Migracyjnych UAM
Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI 
Kuchnia Konfliktu
Fundacja Stocznia
Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu
Amnesty International Polska
Stowarzyszenie Państwo miasto
Fundacja Projekt: Polska
Fundacja Panoptykon
Komisja OZZ Inicjatywa Pracownicza na Uniwersytecie Warszawskim
Fundacja Centrum Badań Migracyjnych
Fundacja Malta
Edukacja w Działaniu
New Visions
Pracownia Antyrasistowska 
BlackisPolish
Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ
Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami 
Koło Gospodyń Wiejskich w Trygorcie 
Fundacja Miejski Nurt
Stowarzyszenie "Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych" w Mielnie Pyrzyckim
Koło Gospodyń Wiejskich " Hrabina" w Mielnie Pyrzyckim
Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej
Koło Gospodyń Wiejskich w Dargobądzu
Wolin 2024
Stowarzyszenie Rodzin Wieloetnicznych Family Voices 
Stowarzyszenie BoMiasto
OSP WOLIN , 
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet, Fundacja Edukacja- Równość-Aktywność-Dialog-Era Dialogu w Koszalinie
Fairtrade Polska
Towarzystwo Dolina Raduni

O autorze

Dariusz Rafał Długaszek

Od wielu lat staram się być mężem i ojcem. Zawodowo jestem inżynierem. Mieszkam w diecezji krakowskiej.

Zostaw komentarz