KONGRES Katoliczek i Katolików

Kongres dla uchodźców

List Kongresu do papieża Franciszka w sprawie uchodźców

List Kongresu do papieża Franciszka w sprawie uchodźców

Dzisiaj przedstawiciele Kongresu Katoliczek i Katolików wysłali do papieża Franciszka list dotyczący tragicznej sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. Zamieszczamy list w języku włoskim w takiej postaci, w jakiej został wysłany. Ale poniżej znajduje się także pierwotna polska wersja listu.

Ojcze Święty, który w swoją pierwszą podróż apostolską pojechałeś do uchodźców na wyspie Lampedusa, który nam wciąż przypominasz o naszym ludzkim i chrześcijańskim obowiązku wobec migrantów, zwracamy się do Ciebie o pomoc, bezsilni wobec cierpienia i śmierci, które spotykają migrantów i uchodźców na granicy polsko-białoruskiej.

Osoby te, pochodzące zwłaszcza z obszarów Bliskiego Wschodu, zwożone na teren przygraniczny przez reżim Aleksandra Łukaszenki, spotykają się z okrutnym i nieludzkim traktowaniem nie tylko ze strony władz białoruskich, ale również władz naszego kraju – Polski. Migrantom i uchodźcom polskie władze odmawiają przysługującego im prawa do złożenia wniosków o ochronę międzynarodową, zamiast tego stosując wobec nich bezprawną procedurę push-back, polegającą na przerzucaniu tych osób, w tym dzieci, chorych i kobiet w ciąży, z terytorium Polski do położonych po stronie białoruskiej lasów. Jest wyrazem nieludzkiego traktowania migrantów i uchodźców podpisanie w ostatnim czasie przez Prezydenta RP ustawy przewidującej stosowanie tej sprzecznej z prawem międzynarodowym procedury. W obecnych warunkach atmosferycznych oznacza to posyłanie ludzi na śmierć.

Co więcej władze polskie uniemożliwiają udzielania tym osobom pomocy medycznej i humanitarnej. Pas przygraniczny został uczyniony strefą stanu wyjątkowego, na który rząd odmawia wstępu wolontariuszom z służb medycznych, prawnych i organizacjom pomocowym oraz mediom, a świadczenie pomocy jest traktowane jako działalność nielegalna. Nie sposób ustalić liczby ofiar takiej polityki, gdyż obszar stanu wyjątkowego, gdzie ludzi ci giną, został wyłączony spod przepływu informacji.

Migranci i uchodźcy znaleźli się więc w morderczym potrzasku, z jednej strony wyrzucani przez polskie służby, z drugiej wypychani – w razie prób powrotu – przez służby białoruskie. Wobec spadających temperatur, w nocy już ujemnych, i zbliżającej się zimy, groźba katastrofy humanitarnej staje się coraz większa.

Tymczasem polski rząd, przedstawiający się jako katolicki i odwołujący się bardzo często do chrześcijańskich wartości, wyraża najgłębszą pogardę wobec losu migrantów, łamie ich podstawowe prawa, a w sterowanej przez siebie propagandzie przestawia ich jako zagrożenie dla obywateli polskich. Rząd naszego kraju w swym okrutnym postępowaniu pozostaje głuchy nie tylko na apele instytucji świeckich, w tym unijnych, ale również na apele Prymasa Polski czy Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji.

Ojcze Święty, błagamy, zrób co w Twej mocy, aby ulżyć tragicznemu losowi migrantów na polsko-białoruskiej granicy, aby rząd polski zaprzestał stosowania bezprawnej procedury push-back, dopuścił pomoc medyczną do migrantów i uchodźców, utworzył tymczasowe ośrodki dla cudzoziemców, w których mogliby oni oczekiwać na rozpatrzenie wniosków o ochronę międzynarodową i zorganizował korytarze humanitarne.

Uczestnicy Kongresu Katoliczek i Katolików

O autorze

admin

Zostaw komentarz