KONGRES Katoliczek i Katolików

Top news Kościół na świecie

Z Kościoła niemieckiego i światowego

Z Kościoła niemieckiego i światowego

Kard. Marx o kapłaństwie, patriarcha Sako o synodzie, biskup Genn o rozpadaniu się znanej nam postaci Kościoła

Arcybiskup Monachium i Fryzyngi, kardynał Reinhard Marx tydzień po święceniach kapłanów dzieli się w wywiadzie radiowym swoimi rozważaniami na temat istoty kapłaństwa. Dla kardynała kapłan jest tym człowiekiem, który podczas świętowania Eucharystii, a także w codziennym życiu daje znak ciągłej obecności Chrystusa między nami. Kardynał uważa, że ze względu na wiele krytycznych pytań, odnoszących się do duchowieństwa, należy prowadzić nieskrępowaną dyskusję. Jednak trzeba też stawiać pytanie, co czyni kapłaństwo tak szczególnym, co jest właściwie misją kapłana, do czego kapłan jest potrzebny. Patrząc na pięciu nowo wyświęconych, kardynał powiedział, że są oni wyjątkowi, tak jak każdy człowiek jest wyjątkowy. Kardynał Marx podkreślił, że same święcenia nie czynią kapłana nikim wyjątkowym. Służbę kapłana czyni wyjątkową to, że przede wszystkim podczas Mszy Świętej przyobleka on Chrystusa, czyli że ma przedstawić Chrystusa. To można zrozumieć dosłownie, ponieważ podczas święceń neoprezbiter otrzymuje szaty symbolizujące Chrystusa. Nie oznaczają one jednak ustawienia w centrum samego kapłana, ale Chrystusa, który jest w centrum uroczystości. Szata duchownego nie ma oddzielać go od ludu Bożego, lecz jest znakiem Chrystusa, który poszedł całkowicie drogą życia człowieka i jest, jak to tylko możliwe, bliski ludziom. Z tego wynika misja duchownego i mimo jak najbardziej niezbędnej krytyki urzędu kapłańskiego kardynał stwierdził, że jest szczęśliwy, patrząc na tylu duchownych, którzy dzień w dzień podążają za swoim posłannictwem.

Katholisch.de cytuje wypowiedź chaldejskiego patriarchy, kardynała Louisa Raphaela Sako, który od zwołanego na rok 2023 r. synodu światowego oczekuje więcej władzy dla regionalnych lub narodowych konferencji biskupów. Kardynał Sako podkreśla, że aby wspierać życzenie papieża Franciszka, konieczne jest, aby każdy kontynent miał stały synod, składający się z niewielu biskupów, pochodzących z danego obszaru geograficznego.

Biskup Monastyru (Münster) Felix Genn stwierdza, że znana nam postać Kościoła rozpada się. Także urząd biskupa znajduje się w Niemczech w głębokim kryzysie. Biskup Genn podkreśla, że siedzi w tej samej łodzi, w której siedzą wszyscy duchowni Kościoła. Biskup dziwi się, że w obecnej sytuacji ciągle znajdują się osoby chcące pełnić urząd biskupa. Znajdujemy się w procesie poszukiwania, który dotyczy po prostu wszystkiego: kształtu Kościoła, kształtu parafii i postaci profesji kościelnych. Uświęcony urząd został ustanowiony, ale nie musi istnieć w tej postaci, jaką mu nadano w XIX w. i do jakiego się przyzwyczailiśmy.  

za katolisch.de

O autorze

Fryderyk Zoll

Fryderyk Andrzej Zoll, prof. dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Osnabrück, dr h.c. Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu w Tarnopolu. Zajmuje się przede wszystkim europejskim prawem prywatnym i prawem porównawczym. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu KOD Małopolskie; członek Executive Commitee European Law Institute. W Kongresie członek Zespołu Organizacyjnego Kongresu i grup "Władza", "Duchowieństwo - Lud".

Zostaw komentarz