Nihil novi sub sole

Nihil novi sub sole

Przez ostatnie dwa stulecia koncepcje polityczne w większości krajów ewoluowały, dostosowując się do potrzeb coraz lepiej wykształconych społeczeństw. Tylko Rosja nadal żyje z zacofanym poglądem kolonialnego mocarstwa, które widzi swoją rację bytu w dominacji nad innymi narodami i ich terytoriami. 

Więcej