Uzasadnienie – Postulat VI

Uzasadnienie – Postulat VI

Uzasadnienie – Postulat VI Wiele wypowiedzi ludzi Kościoła rzymskokatolickiego, które można usłyszeć na temat osób LGBT+, jest w swoim przekazie niezgodne z duchem Ewangelii. Często używany jest w nich język […]

Więcej
 Uzasadnienie – Postulat V

Uzasadnienie – Postulat V

Uzasadnienie – Postulat V W wielu parafiach dochodzi do poważnych konfliktów między księżmi i wiernymi, a ich powodem są między innymi nadużycia władzy przez proboszczów. W takich przypadkach spory dotyczą […]

Więcej
 Uzasadnienie – Postulat IV

Uzasadnienie – Postulat IV

Uzasadnienie – Postulat IV Oczywiste wydaje się, że w każdej parafii powinno istnieć dobrze funkcjonujące duszpasterstwo młodzieży. Błędem jest jednak zakładanie, że każdy młody ksiądz lub siostra zakonna (ze względu […]

Więcej
 Uzasadnienie – Postulat III

Uzasadnienie – Postulat III

Uzasadnienie – Postulat III Prawo kanoniczne i praktyka Kościoła powszechnego po Soborze Watykańskim II stwarzają szerokie ramy działania dla osób świeckich, w tym kobiet. Praktyka jednak pokazuje, że możliwości, jakie […]

Więcej
 Uzasadnienie – Postulat I

Uzasadnienie – Postulat I

Uzasadnienie – Postulat I W dojrzałej wspólnocie nadużycia popełniane przez duchownych i osoby konsekrowane nie mogą być ukrywane przed opinią wiernych. Nade wszystko jednak sprawiedliwość domaga się zadośćuczynienia wobec osób […]

Więcej
 Uzasadnienie – Postulat II

Uzasadnienie – Postulat II

Uzasadnienie – Postulat II Prawo do życia w zdrowej wspólnocie wynika z godności człowieka jako stworzonego na obraz i podobieństwo Boże oraz z jego osobowej natury. Człowiek, jako istota rozumna […]

Więcej
 Uzasadnienie – Postulat X

Uzasadnienie – Postulat X

Uzasadnienie – Postulat X Kościół nie może oczekiwać od państwa podporządkowania się jego doktrynie, ponieważ podstawy organizacji społeczeństwa demokratycznego nie może stanowić żadna nadrzędna doktryna filozoficzna, religijna czy światopoglądowa. Za […]

Więcej
 Uzasadnienie – Postulat IX

Uzasadnienie – Postulat IX

Uzasadnienie – Postulat IX Wiedza naukowa i codzienne obserwacje mówią o dramatycznym niszczeniu stworzonego przez Boga świata, zagrażającym życiu obecnych i kolejnych pokoleń. Proces ten przejawia się w ekspansywnej, nieetycznej […]

Więcej
 Uzasadnienie – Postulat VIII

Uzasadnienie – Postulat VIII

Uzasadnienie – Postulat VIII Problem migracji ludności w świecie domaga się obecnie także w Polsce nowej profesjonalnej odpowiedzi duszpasterskiej ze strony Kościoła. Sercem ładu społecznego jest szacunek dla człowieka – […]

Więcej
 Uzasadnienie – Postulat VII

Uzasadnienie – Postulat VII

Uzasadnienie – Postulat VII Grupa „Relacje międzywyznaniowe dziś i jutro” przyglądała się przez ostatni rok stosunkom Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołami innych wyznań, a szczególnie relacjom pomiędzy wiernymi różnych Kościołów. Z […]

Więcej