KONGRES Katoliczek i Katolików

Krzysztof Ogiolda, “Kościół w Polsce potrzebuje zmian. Kongres Katoliczek i Katolików chce szerszego dialogu świeckich i duchownych” (“Nowa Trybuna Opolska”, 21.05.2021)